4. Co creatie

26 november 2018door City of People

Met Hier-OS wil "City of People" een smart-speaker ontwikkelen voor senioren om te kunnen communiceren via internet.

Na de pijnpunten-analyse werd duidelijk dat senioren het moeilijk hebben om zich te informeren over welke hulpverlening ze precies kunnen raadplegen en gebruik van kunnen maken. In samenspraak met de verschillende stakeholders (OCMW-gent, stadgent, UGent en imec) werd er vervolgens nagedacht om hiervoor een oplossing te vinden. Als resultaat werd een ecosysteem uitgedacht waarbij senioren makkelijk in contact kunnen komen met de juiste hulpverlening. Hierbij zullen senioren in contact staan met de hulpverleners d.m.v. een interface (computersysteem) dat verbonden is met het internet. Om deze interface zo laagdrempelig mogelijk te maken in gebruik, wordt deze verbonden met sensoren die in de woonst van de senior geplaatst worden. Deze sensoren geven vervolgens weer wanneer de senioren te weinig sociaal contact hebben, te weinig eten in huis hebben,… Op basis van de sensordata wordt er d.m.v. de interface een suggestie gegeven voor een specifieke hulpverlening. Wanneer de senioren hier op ingaan, worden ze in verbinding gesteld met de juiste hulpverlening.

Vb. Via een druk sensor op de deur wordt er gemeten hoeveel sociaal contact een senior heeft gehad de laatste week. Wanneer dit te weinig is, krijgen de senioren de suggestie dat er iemand kan langskomen voor een babbeltje.

Om het idee van Hier-OS te ontwikkelen, werd er een experimenteel design opgesteld waarin drie partijen worden betrokken. Namelijk senioren, OCMW-medewerkers en studenten sociaal werk. Algemeen worden er buddylinks opgesteld tussen senioren en studenten. Deze buddylinks worden door OCMW-Gent gemonitord. De buddywerking zal in dit project op twee manieren gebeuren. Enerzijds zal er gebruik gemaakt worden van de nieuw ontwikkelde prototypes en anderzijds zal er een traditionele buddywerking opgesteld worden. Deze twee manieren van werken zullen vervolgens met elkaar vergeleken worden.

De drie groepen werden tot nu toe ook elk betrokken in een co creatie-traject waarbij de eerste prototypes voor het ecosysteem werden ontwikkeld. Vervolgens zal er een effectieve buddywerking plaatsvinden waarin we de prototypes zullen testen. Hieronder staat meer informatie over wat de stakeholders reeds gedaan hebben en wat ze nog gaan doen in de volgende weken: 

1)Ontwikkeling van een “smart-speaker” voor senioren.

Als eerste werd er onderzocht hoe de interface voor de senioren eruit moest zien. Dit werd gedaan door eerst een aantal senioren te bevragen en hen vervolgens uit te nodigen om een eerste prototype te testen in de krook d.m.v. een “Wizard of Oz”- onderzoek (hierbij maakten we gebruik van een gelijkaardige technologie om de nieuwe technologie vorm te geven). Na de testen in De Krook werd het prototype aangepast aan de behoeften van de senioren. Het resultaat hieruit was een “smart-speaker” met drie knoppen waarmee gemakkelijk contact kan gelegd worden met de studenten. In de volgende weken zal dit prototype getest worden in een effectieve buddywerking met de studenten. Hierbij zal de “smartspeaker”, de buddyrelatie ondersteunen.

2)Ontwikkeling van een “Chabot” voor de studenten. 

Als tweede werd er contact gelegd met Artevelde Hogeschool. Binnen de opleiding sociaal werk, werd een deelname aan het CoP-project aangeboden aan de studenten. De deelnemende studenten kregen vervolgens een gastles van de onderzoekers van de UGent en werden ook betrokken in het ontwikkelen van een medium om te communiceren met de senioren. Het resultaat hiervan is een “Chabot” waarmee de studenten een afspraak kunnen maken met de senioren.  In de volgende weken zullen de studenten in twee groepen verdeeld worden. In de eerste groep zal er een technologische gemedieerde buddywerking plaatsvinden. Hierbij worden de prototypes getest. In de tweede groep nemen de studenten deel aan een traditionele buddywerking waarbij ze een vast wekelijks moment afspreken om langs te gaan bij de senioren.

3)Ontwikkeling van een “dashboard” voor OCMW-Gent

Omdat niet eender wie kan langsgaan bij de senioren, heeft OCMW-Gent een controlerende rol in dit verhaal. Voor een student kon langsgaan bij een senior, hebben een aantal OCMW-medewerkers de studenten meegenomen op een aantal huisbezoeken. Wanneer hier een match werd gevonden tussen de senioren en de studenten werd er een buddylink gemaakt. Ook monitoren de OCMW-medewerkers de buddyrelatie tussen de student en de senior. Dit wordt in de technologisch gemedieerde buddywerking gedaan d.m.v. een dashboard (overzicht) dat de gegevens van het bezoek aan de senior aanschouwelijk en makkelijk te interpreteren weergeeft.  Om dit vorm te geven werden 5 LDC’s en hun medewerkers betrokken in een co creatie workshop waarbij bepaald werd welke informatie belangrijk was voor dit dashboard en hoe dit weergegeven moest worden. In het test-traject zullen de OCMW-medewerkers de buddyrelatie monitoren d.m.v. het dashboard. In de traditionele buddyrelaties zal dit gedaan worden door onderling contact te houden met de studenten en de senioren.

Zowel senioren, hulpverleners en studenten werden betrokken in het cocreatieproces.