3. Wat bestaat er vandaag al als oplossing?

28 juni 2018door City of People

IMEC was verantwoordelijk voor het in kaart brengen van bestaande technologieën omrent dit onderwerp.

Terwijl Ugent de pijnpunten vastlegde die de senioren en hun hulpverleners ondervonden i.v.m. mobiliteit en vereenzaming, ging IMEC op zoek naar welke innitiatieven en technologieën die vandaag bestaan om deze pijnpunten te bestrijden. Hier werden wetenschappelijke kaders gebruikt om dit in kaart te brengen.

Het onderstaande document biedt een overzicht van de resultaten uit de omgevingsanalyse. 

SoTA-analyse (state of the art)