1. Vastleggen van het centrale profiel

27 juni 2018door City of People

Immobiele senioren die hierdoor vereenzaamd geraken.

In de eerste cyclus wordt er rond het thema “Uitdagingen in de zorg” gewerkt. Natuurlijk bestaan er vandaag heel veel problemen in de zorgsector. Daarom moest er ook een focus gelegd worden op een concrete problematiek. In de filosofie van “living labs” werd er bepaald om na te gaan welke uitdagingen er aanwezig zijn in de wijk “Muide-Meulestede-Afrikalaan”. Hier werd vervolgens een workshop georganiseerd met verschillende stakeholders in de wijk (Stad Gent, OCMW Gent, De Gentse Haard,…). In deze workshop werd er gevraagd aan de ervaringsdeskundigen welke uitdagingen aanwezig zijn in de wijk M-M-A. Op basis van deze workshop werd er bepaald dat een van de meest prominente uitdagingen die is van immobiele senioren die hierdoor vereenzaamd geraken. Hier werd in de volgende stappen van het project ook verder op gebouwd. 

Bepalen van het centrale profiel