Micheline, buurtzorger OCMW Gent

08 augustus 2018door City of People

Sociaal isolement bij senioren…goed dat we dit aanpakken !

Senioren zijn blij dat er écht naar hen geluisterd wordt. Dat ze nog ernstig genomen worden en tot de maatschappij horen, ook al leven ze niet meer in dezelfde “flow”.

Het is echter niet makkelijk iedereen te bereiken op het juiste moment, ondanks het ruim aanbod aan hulpverlening. Technologie is één van de items die dit in de weg staan. Niet iedereen heeft de mogelijkheid een pc aan te schaffen of is in staat dit nog aan te leren. Daardoor komt een deel van de informatie niet terecht bij hen die het nodig hebben.

Het detecteren van eenzame mensen of zij die nood hebben aan hulp, begeleiding, info…vergt tijd. Tijd die nodig is om laagdrempelige hulpverlening te bieden adhv huisbezoeken. Want een veel voorkomend fenomeen is dat men niet snel geneigd is hulp te vragen. Dit om anderen niet tot last te zijn en/of uit trots.

Micheline, buurtzorger OCMW Gent