Marie, bewoner van de wijk "Muide".

27 juni 2018door City of People

“Om met een rollator op het voetpad te geraken, daar moet je heel wat kracht voor hebben.”

Marie was de eerste die bereid was om haar mening te delen met het project. In dit interview werd al heel belangrijke informatie achterhaald die als voeding dient voor de verdere stappen in het project. 

Marie was van mening dat een rollator heel nuttig kan zijn. Zo kan een rollator voor stabiliteit zorgen en senioren een stuk zekerder maken wanneer ze zich over straat moeten verplaatsen. 
Anderzijds kan een rollator ook een belemmering vormen voor de senioren. Wanneer ze thuis gebruik maken van dit toestel, kunnen er zich extra moeilijkheden voordoen zoals de rollator die niet door een deurgat gaat omdat dit te smal is. 
Wanneer de senioren een rollator op straat gebruiken, kunnen ook hier zich een aantal problemen voordoen. Zo wordt het manoeuvreren over hogere drempels een stuk moeilijker door de vaak te zware rollator. 
 

Marie nam deel aan één van de interviews die de onderzoekers van de Ugent afnamen.