Gentenaars zorgen voor elkaar

In de eerste cyclus van het project wordt de zorgsector onder de loep genomen. Een steeds groeiende nood aan zorg op maat en het tekort aan personeel in de zorgsector, stelt ons vandaag voor grote uitdagingen. gelukkig zorgen wij Gentenaars graag voor elkaar. Help oms mee om de uitdagingen in de zorgsector te bespreken. 

Binnen "City of People" werd er in samenspraak met Stad Gent, Ugent en OCMW Gent besloten om binnen dit thema te focussen om senioren die problemen kennen met mobiliteit in de wijk Muide-Meulestede-Afrikalaan. Omdat deze senioren zich moeilijk kunnen verplaatsen, komen zij ook moeilijk aan sociaal contact. Hierdoor geraken deze senioren vereenzaamd. Dit hoeft echter geen negatief verhaal te zijn! In het project "City of People" werkt de Gentenaar mee aan een oplossing voor deze uitdaging. Dit wordt gedaan door te luisteren naar de senioren, vrijwilligers en professionele hulpverleners die in de wijk actief zijn. Zo wordt de uitdaging concreet in beeld gebracht, en zal er in samenwerking met de Gentenaar, stad en bedrijven gezocht worden naar een oplossing. 

Op deze pagina vind je meer informatie over de eerste cyclus. Denk je dat jij een bijdrage kan leveren in het zoeken naar oplossingen  voor deze uitdagingen? Meld je dan aan op ons platform om deel te nemen aan ons project!