Verticaal groen en groene daken

16 mei 2018door Wijs Europa

(Ingediend door Annelies L.)

Meer verticaal groen overal in de steden plus groene daken => onbenutte ruimte benutten.

Veel voordelen: mooi,luchtverzuiverend, vangt fijn stof, werkt "urban heat effect" tegen, habit voor allerlei insecten...

groene daken