Sociale smart city

15 mei 2018door evie b.

Bouw een eigen buurt- of wijkwebsite

 

  Bouw een eigen buurt- of wijkwebsite manier waarop om de kloof tussen stad en burger te proberen dichten

(=sociaalnetwerksite voor buurten / wijken)