Fiere Gentenaar én enthousiaste Europeaan? Met volle goesting !

17 mei 2018door Annie Vanderlinden

Mijn voorstel voor

 Gent en Europa

Ik vind het een uitstekend idee dat onze stad niet enkel talrijke lokale culturele, sportieve, milieuvriendelijke e.a. initiatieven neemt, maar ook actief de ogen naar buiten richt.
Naar de grotere context, en dat is en blijft Europa.
Want Europa, dat zijn (ook) wij, Gentenaars.

Zovelen kankeren over dat Europa, ook onze stadsgenoten. Deels klopt hun kritiek. Inderdaad, er is misbruik en bureaucratie en inefficiëntie. En ja, de Eurocraten, de Europese ambtenaren en de Europarlementariërs worden (te) royaal betaald.
Dat Europa van ons is lang niet perfect.
En ons Europa kende al menige crisis. Maar hoe je het ook draait of keert: na elke crisis komt het er sterker uit.
Datzelfde Europa krijgt ook vaak de schuld voor veel wat slecht loopt in de maatschappij.

Soms ten onrechte.
Want er is meer wel dan wee.
Want de baten van een solidair Europa zijn groter dan de kosten. 
Want de balans is positief. Daaraan hoeven we echt niet te twijfelen.

‘Jawadde, moete die gaste eulder uuk al doarmee bemoeie? Hèn z nie aanders te doen?’
Ja, je scoort als je in een groepje iets in die zin bij een of andere nieuwe Europese verordening uitroept - al dan niet in het Gents!
Dat Europa bij velen een defensieve reactie uitlokt kunnen we grotendeels verklaren. Het heeft onder meer met percepties en (voor)oordelen te maken, al te vaak gevolg van een tekort aan kennis/informatie.
Vandaar mijn voorstel, eenvoudig maar efficiënt. En goedkoop...
Waarom niet in het Gents stadsmagazine een vaste rubriek inlassen die aan Europa gewijd is?
(Misschien niet elke maand, maar zeker vier maal per jaar.)
Gent en Europa.
Gent in Europa.
Gent binnen Europa.

Concreet: in het midden van het blad, twee bladzijden in de Europese kleuren met een frisse, uitnodigende, ik durf zelfs te suggereren speelse lay-out, waarin elke keer een ander facet van de Europese verwezenlijkingen wordt belicht. En dit in een toegankelijke taal. Met foto’s, getuigenissen/herinneringen van Gentenaren, evt een cartoon, een tekening, een anekdote, een wedstrijd,...
Persoonlijk zou ik de informatie niet in de eerste plaats richten op de historische en politieke aspecten van de EU, maar op al die andere positieve realisaties. En op de actualiteit.

Ik geef een aantal voorbeelden van thema’s waarover de rubriek zou kunnen handelen:
* Europese projecten die op stapel staan.
* De mogelijkheden van jonge Gentenaren om een tijd als stagiair te werken bij de Europese Commissie of in De Europese Raad.
* Info over Europese uitwisselingsprogramma’s.
* Een verslag van een Gentse klas die een bezoek bracht aan het nieuwe Europees museum in Brussel, waar leerlingen uit Italië, Zweden en Roemenië toestromen, maar dat quasi onbekend is binnen de Gentse gelederen.
* De samenwerking op monetair, wetenschappelijk, gerechtelijk en politioneel vlak, (o.a. Eurojust en Europese Centrale Bank)
* De ‘verbindende’ rol die Eurovisie, Europees songfestival, interuniversitaire programma’s zoals ERASMUS, etc. al lang spelen.
* En natuurlijk de noodzaak van een solide Europa, dat alleen onder het motto ’Samen sterk’ politiek en economisch weerwerk kan bieden aan de andere grote machtsblokken in de wereld.

De trots over onze bruisende stad groeit elk jaar. Terecht, want in buitenlandse media en in toeristische gidsen horen we almaar positievere stemmen over Gent.
Waarom zouden we ook niet fiere, bewuste leden zijn van ons Europa? Je kunt een fervente Strop zijn, met elke vezel verbonden met Gent, beretrots op de mooie eigen stad én tezelfdertijd een bewuste, overtuigde, enthousiaste, geëngageerde Europeaan.
August Vermeylen, rector van onze universiteit, zei het al:
‘Vlaming zijn om Europeeër te worden.’
Mijn variante: 
‘Gentenaar én Europeaan?
Met volle goesting!’

Annie Vanderlinden
Kouter 36
9000 Gent
0032 476 31 78 79
alinde46@gmail.com

Annie Vanderlinden 
Kouter 36
9000 Gent
+32 476 31 78 79
alinde46@gmail.com