Europese verhalencirkel

17 mei 2018door Lies V.

Verhalen verbinden mensen. Ze vertellen over een gedeelde geschiedenis of verduidelijken verschillen. Fantasie kent geen grenzen!

Ken je dat spel waarbij een groep mensen in een cirkel gaat zitten en iemand fluistert een zin of kort verhaaltje in het oor van zijn/haar buur, die het dan weer verderfluistert, etc? Op het einde van de cirkel krijgen we vaak iets te horen dat amper nog lijkt op het oorspronkelijke verhaal. 

Laten we van deze cirkel een Europese cirkel maken. We beginnen bijvoorbeeld met een verhalenfestival in Gent, waar verschillende mensen een lokaal verhaal of een verhaal of een verhaal uit hun geboortestreek vertellen. Bezoekers van het festival worden ambassadeurs, en vertellen op hun beurt (één van de) verhalen verder. Alleen gaan ze er kleine dingetjes aan veranderen: zaken die iets vertellen over hun achtergrond, hun woonplaats, hun tradities of cultuur. Telkens een verhaal wordt doorgegeven, wordt er iets aan toegevoegd of gewijzigd. Zo worden de verhalen steeds rijker: ze behoren toe aan steeds meer mensen en dragen steeds meer plaatsen in zich mee. Om de levensloop van de verhalen in kaart te brengen, is het van belang dat mensen bijhouden van wie, waar en wanneer ze een verhaal hebben gehoord. 

Na een jaar doen we opnieuw een verhalenfestival. Waar zijn de verhalen geweest? Lijken ze nog hun moederverhaal of zijn ze een compleet eigen leven gaan leiden? Hoeveel invloeden uit heel Europa zijn erin terug te vinden? Welke zijn de mooiste verhalen die hieruit zijn voortgekomen?

Reizende verhalen