Europese solidariteit met de armste regio’s van deze wereld

15 april 2018door Pat S.

Samenwerkingsverbanden aangaan met steden uit de armste regio's van deze wereld om de verwezenlijking van de SDG's samen te verwezenlijken.

De internationale akkoorden omtrent de SDG's en de klimaatakkoorden moeten ervoor zorgen dat de planeet leefbaar blijft voor iedereen. Het zal enorme inspanningen vragen om de nodige veranderingen en aanpassingen door te voeren. Dit vraagt investeringen. Maar terwijl onze Europese steden weliswaar hun best doen, maar enkel in eigen regio investeren, vergeten ze het mondiale plaatje.

Laat ons de onverschilligheid tegenover armoede in de rest van de wereld verminderen door via EuroCities een internationaal netwerk op te starten zodat elke Europese stad of gemeente minstens 1 gemeente of stad uit een ander werelddeel, behorende tot de huidige minst ontwikkelde landen, tot zustergemeente neemt, teneinde een meer solidaire samenwerking te bekomen. 

Het overschot aan middelen dat Europese steden veelal besteden aan onnodige vernieuwings- en prestigewerken zouden kunnen dienen om dringende problemen in de wijde regio van de zustergemeentes te financieren. Ik denk dan bvb aan herbebossing, het goedkoper maken van onderwijs en eerstelijnszorg, bijstand omtrent beveiliging tegen terreur, afvalproblematiek, etc. 

Ook door de subsidies aan de Noord-Zuid-verenigingen te vergroten, zouden de doelstellingen kunnen behaald worden. Ter vergelijking: Het Gentse burgerbudget kon rekenen op 5€/inwoner terwijl alle Gentse Noord-Zuid-verenigingen het moeten doen met 1à 2€/inwoner, hoewel de uitdagingen het grootst zijn in die regio's.

Op die manier kan EuroCities daadwerkelijk bijdragen tot de wereldwijde verwezenlijking van de SDG’s: in plaats van financiële middelen ter beschikking te stellen enkel ter sensibilisering van de SDG’s, of niet dringende vernieuwingswerken, enkel in de eigen gemeente, kunnen de Europese steden de armere regio’s steunen om belangrijke doelen helpen te verwezenlijken.

https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-c...

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countri...

EuroCities solidarity with poorest countries