Europees instituut voor talen

29 maart 2018door Aimeric B.

In elk Europees land zou een instituut geschrapen worden om een gelijkwaardigheid voor taalniveaus te garanderen en taaltesten uitvoeren.

Momenteel heeft de Europese Unie taalniveaus voor een vreemde taal vastgesteld van A1 (beginner) tot C2 (meer dan een mooie beheersing van de vreemde taal). 

Als Fransman (en Franstalig) in een Nederlandstalig gebied, vind ik opvallend dat de vastgestelde niveaus zijn niet gelijk tussen de instellingen en de landen. Om een voorbeeld te nemen, zijn de taalniveaus voor het Nederlands van de Vlaamse Universiteiten niet geldig voor het Vlaams Gewest omdat er in België een specifieke instelling bestaat wat de taaltesten voor ambtenaren betreft. Hoewel de taalniveaus bedacht werden om een taalniveau voor een persoon te beweren, wil elke instelling haar niveau bepalen. Dat kost tijd, energie en vooral geld voor de burger die zich in het land wil integreren. Die doet al heel veel moeite om de taal te leren. 

Het is ook het geval tussen twee landen met dezelfde taal. We moeten een ander taalcertificaat inleveren voor Vlaanderen en Nederland hoewel de taal dezelfde is (het Nederlands). 

Mijn voorstel is om een Europees instituut voor de nationale taal te stichten in elk land van de Europese Unie. De taalcertificaat na een taaltoets dat we daar zullen krijgen zal overal (bedrijven, overheid, universiteiten...) geldig zijn. De taaltesten voor elk.e taal/land zal in samenwerking met de specifieke instellingen voor de talen (Academie Française voor het Frans, Academie voor de Nederlandse Taal voor het Nederlands, instituto Camoes voor het Portuguees, enz...) ontwikkeld worden. 

Het zal eenvoudiger worden om de taalbeheersing te laten zien en uiteindelijk een job als buitenlander te vinden in een ander land dat dat van oorsprong.