Een mondiaal basisinkomen en een Europees basisinkomen

16 april 2018door Pat S.

Gezamenlijk standpunt ter verdediging en invoering van een mondiaal basisinkomen en een Europees basisinkomen

Door de afwezigheid van een sociaal systeem moet de meerderheid van de wereldbevolking leven in armoede, zelfs al hebben ze een fulltime job. Om aan die armoede te ontsnappen profiteren gewiekste zakenmensen om mensen in precaire omstandigheden te doen werken. Criminelen duwen meisjes de prostitutie in, of dwingen kanslozen in criminele activiteiten zoals inbraak, diefstal, ontvoering, gijzeling, etc. Gewapende milities en terreurorganisaties beloven geld wanneer ze zich aansluiten om hun gewapende criminele acties te versterken. Diegenen die geen kwaad willen aanrichten, blijven achter in armoede en worden op vele plaatsen geterroriseerd door al die criminele milities. Ze kunnen niet anders dan hun armoede ondergaan. Diegenen die het aangedurfd hebben en het nodige geld hebben kunnen verzamelen om hun thuis te ontvluchten op zoek naar een betere toekomst in het Westen, belanden in de handen van Libische slavenhandelaars en criminelen en riskeren gefolterd te worden, als slaaf te worden verkocht, de dood te vinden of een uitzichtloos leven in één van de vele vluchtelingenkampen.

EuroCities kan gezamenlijk de internationale instellingen van de VN en de Europese instellingen onder druk zetten om zelf actief efficiënte maatregelen te nemen om de SDG’s  betreffende 1 armoede, 2 honger, 3 goede gezondheid en welzijn, 4 onderwijs, 7 energie, 8 eerlijk werk, 10 ongelijkheid, 17 partnerschap, te doen slagen. Met één maatregel kan in één klap op maar liefst 8 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen grote winst worden geboekt.

Een mondiaal basisinkomen, minstens gelinkt aan de armoedegrens (1,90$/dag) zou het overgrote deel van de mensheid kunnen beschermen tegen armoede, uitbuiting en slavernij. Dit basisinkomen zou direct aan de mensen moeten worden uitbetaald, over de hoofden van regeringen en lokale chefs, in een virtuele cryptomunt via de gsm.

Een tweede schijf van basisinkomen kan dan door de continentale groepen worden voorzien zoals de Europese Unie, de Afrikaanse Unie, etc.

Het bedrag wordt telkens gelijkgesteld met de armoedegrens in het desbetreffende gebied, hetzij de wereld, hetzij de Europese Unie.

Een derde schijf kan door de individuele naties ingevuld worden en democratisch bepaald worden tot een sociaal stelsel om tot een rechtvaardig systeem te komen.

Vooral mondiaal zullen de voordelen van een internationaal basisinkomen zich op korte termijn laten zien:

=> Het vermindert Structurele Armoede

Mensen kunnen zowel individueel als in groep zelfvoorzienend worden en de principes van het goede leven terug opnemen, lokale handel opstarten of helpen meebouwen aan de gemeenschap.

=> Het helpt slavernij uit de wereld: 

Wanneer arbeiders niet tevreden zijn met hun werkomstandigheden of hun loon, dan kunnen ze stoppen en terugvallen op hun basisinkomen

=> Door die betere onderhandelingspositie ontstaat er vanzelf meer Fair Trade

=> Het bevordert de emancipatie van vrouwen

=> Het zal de lokale handel stimuleren wat zal leiden tot meer zelfvoorziendheid

=> Minder bevolkingsaangroei: het is gebleken dat een beter welzijn de bevolkingsaangroei doet verminderen

=> Meer ecologisch bewustzijn: wanneer de dagelijkse zorg om te overleven wegvalt, hebben mensen meer ruimte om voor hun omgeving te zorgen. 

=> De druk op Europa van vluchtelingenstromen zal drastisch verminderen De doodsgevaarlijke tochten die Afrikaanse jongeren nu ondernemen om hun families te proberen onderhouden en ze zo uiteindelijk in een uitzichtloze situatie doen belanden, zullen niet meer nodig zijn.

=> Dit zal terug een Europa met open grenzen mogelijk maken en de dure grensbewaking zal een grote besparing blijken.

=> Dit kan er voor zorgen dat de voedingsbodem voor rechts populisme wegvalt

=> Het komt niet in conflict met een bestaand sociaal systeem: 3/4 van de wereldbevolking heeft geen sociaal systeem en smeekt om een basisinkomen. 

=> Het is een krachtig solidair signaal dat het rijke westen geeft, na eeuwen exploitatie

=> Dit draagt bij tot de wereldvrede: er ontstaat minder criminaliteit en minder frustratie van bezitloze volkeren, ook bij de grote groep moslims

=> Het kan dus radicalisering en moslimextremisme verminderen: Moslims staan niet afkerig tegenover dit model: Het maakt de rijken niet rijker en de armen niet armer, wat één van de belangrijkste pijlers is van de islam.

=> De kost per persoon om dit in ontwikkelingslanden op te starten is niet groter dan conventionele ontwikkelingshulp en andere liefdadigheid. 

=> Wanneer een UBI enkel nationaal wordt opgestart, in rijke staten, zal de financiering zoals gewoonlijk op de rug van de zwaksten getorst worden, onze slaven in de verre lage loonlanden.

=> De financiering moet niet worden gezocht bij extra belasting bij de bevolking. Multinationals en grote vermogens die nu telkens de dans ontspringen, kunnen door de VN worden verplicht bij te dragen door een internationale belasting te heffen om de omzet.

=> Meer dan de helft van de vooropgestelde SDG’s kunnen verwezenlijkt worden zonder tussenkomst van dure NGO’s en onwillige regeringen, enkel door dit ene wereldwijde systeem

=> Het kan de opstart zijn van bindende internationale humane wetten: Wanneer de VN meer macht krijgt en bindende internationale wetten kan opstellen, kan uiteindelijk ook de wapenhandel aangepakt worden, dat door mateloze winstverslaving de ganse wereld destabiliseert en de belangrijkste oorzaak is van armoede.

EuroCities kan de gezamenlijke invloed van de grote Europese steden, samen met andere internationale steden aanwenden om dit project, dat reeds door UNESCO en UNDP is uitgewerkt te steunen en te verdedigen.

1ste schijf: Mondiaal UniverseelBasisInkomen
2de schijf: Europees UniverseelBasisInkomen
3de schijf: Nationaal te bepalen sociaal stelsel

Mondiaal BasisInkomen = Duurzaam OntwikkelingsDoel