Een Europese sociale zekerheid

09 mei 2018door Aimeric B.

Geen zorgen meer om van land tot land te beweren om te werken. Een Europese ziekenfonds en Europese werkloosheidsverzekering komen er nu aan

Wat een gedoe om in een ander land van de Europese Unie te werken! De sociale bescherming is verschillend in ieder land, de werkloosheidsverzekering verschilt van land tot land en tevens het pensioensysteem. 

Daarom moet een gemeenschappelijk systeem worden gecrëerd wat de gezondheid en de arbeid van elke Europese burger betreft. 

De aldus instelling zal aan een eenvoudiger mobiliteit van de mensen denken.  Deze instelling zal eveneens een waarboorg zijn voor de pensionrechten. 

De modaliteiten van het beheer en van de financiering dienen nader te worden uitgewerkt. Kortom mijn voorstel is gewoon een Gentenaar die bijvoorbeeld in Ierland, in Portugal of in Letland zal werken, zal hetzelfde pension-, werkloosheid- en ziekenfonds- systeem hebben dan een Spaans die naar Griekland zal werken.