Een Europese open (t)huis en babbelbib

26 maart 2018door Hans M.

Een open (t)huis en babbelbib in buurthuis of bibliotheek. Face-to-face levensverhalen onder Europeanen. Verbindend en respectvol.

Een voor iedereen bereikbaar en gemakkelijk toegankelijk (buurt)huis of bibliotheek, waar mensen dagelijks terecht kunnen voor allerlei eenvoudige en gezonde vormen van beweging en ontmoeting. Ik denk bijvoorbeeld aan een babbelbib, waar mensen face-to-face aan tafels (levens)verhalen kunnen beluisteren van mensen uit alle Europese landen. In buurthuizen kan daarnaast ook ruimte zijn voor stille vormen van ontmoeting en voor iedereen haalbare eenvoudige bewegingsvormen (bv. meditatie, yoga,..) en andere (Europa) ontdekkende activiteiten (muziek, dans, tentoonstelling,...).
Gebruik maken van bestaande voorzieningen als buurthuizen en bibliotheken maakt dit idee zeer haalbaar.
Mensen met een diverse Europese achtergrond kunnen elkaar hier ontmoeten. Het is tezelfdertijd een aanbod tegen vereenzaming, voor een gezonde geest in een gezond lichaam, met respect voor ieders achtergrond en nationaliteit, verbindend en solidariteitsversterkend.