Vredesregister

Het einde van beide wereldoorlogen in onze regio betekende jammer genoeg niet het einde van oorlog en conflict. Op vele plaatsen in de wereld moeten mensen nog steeds schrik hebben om hun politieke mening te uiten, uit te komen voor hun partnerkeuze of hun geloof.

Vrede is niet vanzelfsprekend. Het begint bij onszelf. Met dit vredesregister willen we het signaal geven dat we samen kiezen voor een open samenleving, gebaseerd op menselijke waarden en liefde.

Door een vredesregister te leggen in plaats van een rouwregister bij terreur draaien we als eerste stad in Vlaanderen de boodschap om van ‘dit willen we niet meer’ naar ‘hier kiezen we voor’. We willen hiermee een krachtig signaal de wereld insturen.  Wat is uw vredesboodschap aan Gent en de wereld? Laat het hier weten.

Formuleer een eigen boodschap of sluit aan bij een eerder verschenen boodschap.