De stemmen zijn geteld.

14 oktober 2018door Stem16plus

756 jongeren brachten tussen 25 september en 10 oktober hun stem uit. Dat is 15,6% van het totaal aantal 16 en 17-jarigen in Gent.

756 Gentse jongeren van 16 en 17 jaar brachten tussen 25 september en 10 oktober hun stem uit tijdens het uniek proefproject Stem16plus. Dat is 15,6% van het aantal Gentse jongeren in die leeftijdscategorie. Als het van de jongeren afhangt, is het kartel sp.a-Groen met 46,3% van de stemmen na zondag aan zet in Gent en moet het nieuwe stadsbestuur meer inzetten op het thema 'natuur, milieu en klimaat '. Daniel Termont (sp.a) , Elke Decruynaere (Groen) en Mathias Declercq (Open VLD) kregen het meeste stemmen achter hun naam (resp. 6,35%, 6,22% en 5,16%).

Uniek proefproject
 

Alle 4.835 Gentse jongeren van 16 en 17 jaar kregen in september een oproepingsbrief in hun brievenbus met een daarop een QR-code. Daarmee konden ze tot 10 oktober inloggen op een online platform om te stemmen voor hun favoriete partij en kandidaten én hun mening geven over wat beter kan in de stad.

Inhoudelijke bevraging
 

Naast de politieke voorkeuren, wilde de Stad Gent ook de mening van de jongeren kennen. 93% vulde deze inhoudelijk bevraging in en daaruit kwamen volgende zaken naar voor:

Jongeren vinden dat de Stad in de eerste plaats meer moet inzetten op natuur, milieu en klimaat (47%), verkeer en mobiliteit (38%) en onderwijs (33%).

Daarnaast gaven de jongeren input over drie op voorhand bepaalde thema’s: ruimte, vrije tijd en mobiliteit:

Voor het thema mobiliteit vragen jongeren om 'veilige fietsroutes' (49%), 'beter aanbod van openbaar vervoer' (35%) en 'later openbaar vervoer ’s avonds' (34%).

Bij het thema vrije tijd en cultuur zijn de grootste prioriteiten ‘plaatsen waar je goedkoop iets kan drinken of eten’ (49%), ‘meer cultuurvoorzieningen’ (21%) en ‘een betaalbaarder vrijetijdsaanbod’ (21%).

Als het gaat over ruimtelijke ordening, vragen ze 'meer bomen en groen' (52%), 'gratis wifispots in de stad' (42%) en 'zitplaatsen op straat en in parkjes' (26%).

'Het is nu aan de Stad Gent en de nieuwe bestuursploeg om aan de slag te gaan met de resultaten en te tonen dat ze de input van jongeren echt au sérieux nemen.'
Tim Duerinck, lid Jeugdraad Gent

Wat zou Gent nog wijzer maken?
 

Als laatste onderdeel van de bevraging konden jongeren ook antwoorden op de open vraag "Wat zou van Gent een nog wijzere stad maken?". Meer dan de helft van de deelnemers aan de enquête gaf zelf een idee aan en wil meedenken over wat er beter kan in hun stad. Dat is een erg hoog cijfer voor een open vraag in een enquête en duidt op een sterke betrokkenheid. De bevraging leverde heel wat interessante voorstellen op. Zo ijveren veel jongeren voor veilige fietspaden en beter openbaar vervoer in Gent.

In de komende weken wordt de input verder verwerkt, onder meer samen met prof. Marc Hooghe (KU Leuven) die de impact van dit stemexperiment op de jongeren wil nagaan.

'50% van de jongeren die deelnamen gaf zelf een idee of voorstel mee aan de volgende bestuursploeg. Dat is een heel hoog percentage en wijst op een sterk engagement van de deelnemers. In het onderzoek dat volgende week start, willen we nagaan wat alle cijfers concreet betekenen.'
Prof. Marc Hooghe, KU Leuven

Thema verkiezingen leeft ook op school
 

In het kader van Stem16plus organiseerde de Stad Gent ook heel wat acties gericht op de Gentse scholen met een derde graad secundair. Zo wijdde Onderwijscentrum Gent de tweede editie van de Lesmarathon aan het thema burgerschap, democratie en politiek bewustzijn. Maar liefst 645 leerlingen uit 10 secundaire scholen vanuit verschillende netten in Gent namen hieraan deel. De Gentse schoolspotters en jongerenorganisatie MyUtopia gingen op pad om scholieren warm te maken om hun stem uit te brengen, en Onderwijscentrum Gent verzamelde lesmateriaal over de verkiezingen en democratie in het algemeen.

Gedurende de campagne bleek dat het thema verkiezingen echt leeft op de Gentse secundaire scholen: heel wat leerkrachten organiseerden er zelfs een namiddag rond.

 

Bekijk hier de resultaten van het proefproject in detail.

Stem16plus resultaten: partijvoorkeur