Stem16plus

In september - oktober 2018 organiseerde Stad Gent een uniek project in het kader van de lokale verkiezingen. Gentse jongeren van 16 en 17 jaar kregen, net als alle stemgerechtigde Gentenaars, de mogelijkheid om hun stem uit te brengen.

Bekijk hier hoe de jongeren stemden, en waar ze van wakker liggen.

Ze mochten hun stem niet in het stemhokje uitbrengen, maar kregen eind september een oproepingsbrief in de bus met een unieke en persoonlijke QR-code waarmee ze op de website stem16plus.gent konden stemmen voor hun favoriete partij of kandidaten.

Daarnaast konden ze ook inhoudelijk input geven aan het nieuwe bestuur door een aantal vragen te beantwoorden en hun voorstellen en ideeën te geven. De vragen gingen over de thema’s waarop de stad de komende jaren moet inzetten (wonen, diversiteit, klimaat, …) en was er ook een open vraag. We vroegen namelijk ideeën en voorstellen om van Gent nog een wijzere stad voor jongeren maken.

Daarnaast werd gevraagd om rond 3 thema’s nl. vrijetijd, publieke ruimte en mobiliteit een keuze te maken uit concrete voorstellen. Deze voorstellen kwamen uit diverse onderzoeken en bevragingen en bouwden verder op het participatietraject Mayor@your town dat in 2017 met een 500 tal scholieren werd afgelegd.

In totaal konden 4775 Gentse jongeren op die manier hun stem uitbrengen en hun stem laten horen. 756 onder hen deden dat. Dat is iets meer dan 15 %. Opmerkelijk was het feit dat het merendeel van de jongeren de moeite nam om inhoudelijk input te leveren. Dit leverde een waaier interessante concrete voorstellen en ideeën.

Bekijk hier de resultaten van het proefproject.