Samen onze toekomstvisie bepalen

15 juni 2018door City of People

Op zoek naar een gemeenschappelijke visie op het museum van de toekomst

De case: Ding!

We gebruiken Ding!, de nieuwe vleugel van Design Museum Gent, als case voor dit traject. Omdat dit een nieuwbouwproject is, kunnen we in grotere vrijheid nadenken over de mogelijkheden die dit gebouw moet kunnen bieden. Ding! zal een echt 'smart museum' worden, met velerlei invullingen. Ding! biedt ons een startpunt om samen een visie voor de toekomst van een museum te ontwikkelen.

Bovendien stonden we voor een sleutelmoment in de bouw van Ding!: de briefing naar de kandiderende architecten(bureau’s). Het is in deze briefing dat we innovatieve ideeën over fucnties van het gebouw moeten inbouwen, samen met de juiste (toekomstige) technologische vereisten. Daar kunnen we een serie randvoorwaarden formuleren voor futureproof en multifunctionele gebouwen.

Vooronderzoek

Bij wijze van vooronderzoek, gingen we spreken met onder meer het Design Museum Gent, vertegenwoordigers van de andere musea, Stad Gent (dienst Cultuur, dienst Data & Informatie, dienst Toerisme, …), wetenschappers bij Universiteit Gent, onderzoekers bij Imec, Foresight-specialisten en technische specialisten bij Digipolis … We vroegen hen naar hun langetermijn ICT-visie en naar concrete objectieven voor smart spaces.

Binnen de City of People werking trachten we kennis, inzichten en resultaten aan de stad terug te geven. Toegepast op "Smart" Museum: we stellen de resultaten beschikbaar voor hergebruik bij toekomstige architectuuropdrachten voor technologievriendelijke, inclusieve gebouwen.

Technologie en het museum van de toekomst