Wat zijn de SDGs

30 januari 2017door Stad Gent

Een actieplan voor een duurzame planeet zonder armoede

De VN streeft naar een duurzame planeet zonder armoede. Daarom stelde de Algemene Vergadering van de VN een lijst op van 17 doelstellingen, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ofwel Sustainable Development Goals (SDGs). Deze werden onderverdeeld in 5 grote thema’s: Mensen, Planeet, Welvaart, Vrede en Partnerschap. Aan deze 17 SDGs werden 169 targets gekoppeld die de basis vormen van een actieplan. De komende 15 jaar richt de VN zich hiermee op drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

SDG Voices

Om deze SDGs bij een zo breed mogelijk publiek bekend te maken, benoemde VN secretaris-generaal Ban Ki-Moon wereldwijd een aantal ambassadeurs. Ook onze federale overheid duidde 8 organisaties aan die als SDG Voices de boodschap zullen verspreiden en zelf ook inspanningen zullen leveren rond duurzaamheid.

De Stad Gent neemt deze ambassadeursrol met trots op zich. Binnen de stadsgrenzen wil Gent zoveel mogelijk stakeholders aanzetten om de SDGs mee uit te dragen en er concreet werk van te maken. Daarnaast wil de stad duurzame initiatieven in andere steden belichten en stimuleren. Tussen februari en september 2017 daagt Gent 5 Belgische steden uit met een opdracht rond de SDGs. Via laagdrempelige acties willen we zoveel mogelijk Belgen informeren en aanzetten tot een duurzame gedragsverandering. 

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs)