Kortrijk wint 'Eet massaal sociaal'; Gent trots op volzette restaurants

27 juli 2017door Melanie De Vocht

Onder de noemer 'Eet massaal sociaal' riepen de twee steden iedereen op om op 20 juni 2017 naar een sociaal restaurant af te zakken

Voor de laatste SDG-uitdaging ging Gent het duel aan met Kortrijk. Onder de noemer 'Eet massaal sociaal' riepen de twee steden iedereen op om op dinsdag 20 juni 2017 naar een sociaal restaurant af te zakken. Men kon er genieten van een lekkere en gezonde lunch aan een democratische prijs én tegelijk de strijd tegen armoede steunen. Kortrijk bereikte percentueel het meeste nieuwe eters en mag zichzelf de winnaar van dit duel noemen. Gent is tevreden want alle sociale restaurants die deelnamen waren volzet.

Laatste SDG-uitdaging

Gent werd eind 2016 door de federale overheid als officiële ambassadeur van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ('SDG Voice' van de Sustainable Development Goals) benoemd. Als SDG Voice vatte het stadsbestuur het plan op om vijf verschillende Belgische steden te engageren om die SDGs mee uit te dragen. Dat is gelukt: Gent slaagde erin het duel aan te gaan met Sint-Niklaas (voor de titel van de beste veggie-stad), Genk (met de actie ‘Iedereen Feminist’), Oostende (zoveel mogelijk nieuwe mensen leren fietsen) en Luik (lesmarathon). In het kader van SDG 1, die draait rond de strijd tegen armoede, daagde Gent als laatste de stad Kortrijk uit. Beiden hebben immers al jaren een uitgewerkt armoedebeleid. Sociale restaurants spelen daarin een belangrijke rol.

De meeste sociale eters en volzette restaurants

Onder het motto 'Eet massaal sociaal' riep Gent Kortrijk op om op dinsdag 20 juni 2017 zoveel mogelijk nieuwe bezoekers naar de sociale restaurants te lokken. De bedoeling was bezoekers met elkaar in contact te brengen én vooral nieuwe mensen te leren kennismaken met wat sociale restaurants bieden. Op het menu van de restaurants staan immers lekkere en gezonde gerechten. De tarieven zijn democratisch en wie een tegemoetkoming of een leefloon krijgt, betaalt een lagere prijs.

Iedereen kon in Gent afzakken naar zeven sociale restaurants; in Kortrijk naar vijf. In Gent zorgde dat voor 1.104 eters op dinsdag 20 juni; in Kortrijk voor 435 eters. Deze cijfers werden vergeleken met het gemiddeld aantal verkochte maaltijden van 2016. Dat dagtotaal lag in Gent op 640; in Kortrijk op 174 maaltijden per dag. Ten opzichte van het jaargemiddelde bereikte Kortrijk percentueel met +150% het meeste aantal nieuwe eters; in Gent was er een toename van +72,5%.

Kortrijk is dan ook de winnaar van deze SDG Uitdaging. Gent is zeker tevreden: alle restaurants waren volzet en de maximale capaciteit werd bereikt. Beide steden zijn trots dat heel wat nieuwe bezoekers de weg naar het sociale restaurant gevonden hebben. Beide besturen hopen dan ook dat deze mensen de smaak te pakken hebben en regelmatig zullen blijven langskomen voor een lekker en gezond middagmaal.

In ieder sociaal restaurant in Kortrijk en Gent werden de aanwezigen getrakteerd op koffie en iets lekkers. Onder de aanwezigen werd ook per restaurant één gratis maaltijd verloot. De winnaars hiervan worden persoonlijk verwittigd.