Nomineer je kandidaat voor de Jong & Wijs Prijs!

15 mei 2018door Jong en Wijs

Wie verdient volgens jou de Jong & Wijs Prijs?

De Jong & Wijs Prijs wordt toegekend aan wie zich op een inspirerende en bijzondere manier inzet voor kinderen en/of jongeren in onze Gentse samenleving.

Oproep

De stad Gent roept iedereen op om mensen of organisaties te nomineren voor de Jong & Wijs Prijs.

Wat?

De Jong & Wijs Prijs bestaan uit 3 categorieën: 1 voor een individueel kind of jongere (9-18j), 1 voor een individuele volwassene (18+) en 1 voor een organisatie/bedrijf. Voor de winnende organisatie is er een prijs ter waarde van 1000 euro (hoofdprijs), voor de individuele categorieën is er een prijs van 750 euro voor de winnaars.

De prijzen dienen te worden ingezet voor de verdere uitbouw van het initiatief waarvoor de winnaar werd genomineerd of voor een gelijkaardig initiatief ten voordele van kinderen/jongeren.

Kinderen en jongeren staan centraal bij alles wat de Stad Gent onderneemt. Een stad waar het goed leven is voor kinderen en jongeren is immers een stad waarin het aangenaam wonen en leven is voor elke Gentenaar. Kind-en jeugdvriendelijkheid is niet alleen een doel op zich, maar ook een toetssteen voor een verantwoord maatschappelijk en mensvriendelijk beleid. Een kind- en jeugdvriendelijke stad is voor de stad Gent dan ook een belangrijke uitdaging én doelstelling.

Alle ingestuurde initiatieven worden beoordeeld door een jury van minimum vijf mensen met ervaring en kennis over kind- en jeugdvriendelijke initiatieven in Gent. Deze jury wordt aangesteld door het college van burgemeester en schepenen. Zij selecteren een top 3 binnen elke categorie, waarvan de winnaar door het college van burgemeester en schepenen wordt aangeduid.

Bovendien worden de 10 beste initiatieven op de website geplaatst, waar het publiek kan stemmen. Het initiatief met de meeste stemmen wint de publieksprijs.

In de loop van de maand oktober worden de Jong & Wijs Prijzen uitgereikt.

Inschrijving

Je kan zelf tussen 10 mei 2018 en 31 juli 2018 kandidaten voorstellen om mee te dingen naar de Jong & Wijs Prijs 2018. Kandidaten kunnen zichzelf voordragen of kunnen door anderen worden voorgedragen. Je vindt het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina of je kan het ophalen op de Jeugddienst. 

Alle inschrijvingsvoorwaarden en beoordelingscriteria om een kandidaat voor te dragen staan in het reglement van de Jong & Wijs Prijs vermeld. Je vindt het reglement onderaan deze pagina. 

Informatie

Via de Gentse Kindersecretaris kan je meer informatie en ondersteuning verkrijgen. Mail naar kindersecretaris@stad.gent, bel naar tel. 09/269.81.10, of maak een afspraak op de Jeugddienst, Kammerstraat 12, 9000 Gent.

Meer over: 

Jong & Wijs Prijs

Een vraag over Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad? Mail naar Tina, de kindersecretaris van Stad Gent.