Label kindvriendelijke steden en gemeenten

02 maart 2016door Jong en Wijs

Eind 2014 kreeg de Stad het label ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ uit handen van de Vlaamse Vereniging van Jeugddiensten.

Op 21 oktober 2014 werd voor het eerst in Vlaanderen het label ‘Kindvriendelijke Steden en Gemeenten’ uitgereikt. Het label met internationale traditie bekroont steden en gemeenten die de rechten van het kind (0 tot 18 jaar) meenemen in hoe ze beleid voeren. 

Een jury die bestond uit UNICEF België, het Kinderrechtencommissariaat, VVSG, Demos, VVJ, Hogeschool Gent, Europees Netwerk Kindvriendelijke Steden en de afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid beoordeelde van elke deelnemende stad en gemeente een portfolio. Het portfolio gaf een beeld van het traject dat ze samen met kinderen en jongeren al aflegden, hoe kindvriendelijk ze nu zijn en hun engagement voor de toekomst.

"Het label bekroont ambitieuze steden of gemeenten die permanent streven om hun stad kindvriendelijker te maken. De erkenning betekent dus niet dat er geen marge voor verbetering of vernieuwing zou zijn. Deze steden en gemeenten denken structureel na over het belang van kindvriendelijkheid. Ze luisteren naar de inbreng van kinderen, stellen zichzelf constant in vraag en spreken een engagement uit. Een kindvriendelijke stad of gemeente is in beweging en zeker geen statisch gegeven,” aldus Michel Lorge, algemeen directeur a.i. van UNICEF België.

Het label is dus een erkenning voor het reeds geleverde werk van het college en alle diensten, maar het is allesbehalve een eindpunt, eerder een aanmoediging om nog meer te investeren in een kind- en jeugdvriendelijke stad. Dit doet de stad Gent onder meer met de uitwerking van het actieplan 'Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad', dat in juni 2015 op de gemeenteraad werd goedgekeurd. Dit plan is gedragen door de voltallige bestuursploeg en bevat, naast een bundeling van de visie en uitgangspunten, een overzicht van welke acties er de komende jaren vanuit diverse diensten en departementen zullen worden gerealiseerd. 

Meer lezen over de inhoud van het actieplan kan je hier.

Meer over: 

Label kindvriendelijke steden en gemeenten

Een vraag over Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad? Mail naar Tina, de kindersecretaris van Stad Gent.