Ambassadeurs voor Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad

24 augustus 2019door Jong en Wijs

Maak kennis met onze geëngageerde ambassadeurs van de stad.

Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad: de noden en rechten van kinderen en jongeren krijgen een prioritaire plaats in het beleid. Maar een kindvriendelijke stad wordt niet gemaakt door het beleid alleen, alle Gentenaren en Gentse organisaties kunnen mee bouwen aan dit verhaal.

De inspanningen om Gent kind- en jeugdvriendelijk te maken worden elke dag door velen al geleverd. Een aantal van deze geëngageerde mensen werd gevraagd om ambassadeurs te worden van Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad. Via het netwerk van ambassadeurs willen we graag iedereen met een hart voor kinderen en jongeren uitdagen om mee te stappen in dit verhaal. 

Wat doet een ambassadeur?

Ambassadeurs zijn burgers (individueel of vanuit een organisatie) die een engagement aangaan om het verhaal van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad uit te dragen en anderen hierrond te inspireren. Het gaat over mensen die in Gent wonen en/of in Gent verantwoordelijk zijn voor een vereniging/initiatief die/dat bijdraagt tot het kind- en jeugdvriendelijk verhaal. Een ambassadeur zet zich actief in om van Gent een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken (bijv. in vrijwilligerswerk voor jeugd, oog hebben voor jeugd vanuit de job als werknemer, bedrijfsleider, enz.)

De ambassadeurs vormen samen met de kindersecretaris een netwerk. Ze dragen de boodschap uit dat Gent volop inzet op kind- en jeugdvriendelijkheid en hun achterban inspireren om hier ook toe bij te dragen. Ook onderling wisselen zij informatie en kennis uit en kunnen er nieuwe samenwerkingen ontstaan. Ze nemen bovendien een engagement op in het traject Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad door bijvoorbeeld advies te geven, een klankbordrol op zich te nemen, signalen door te geven enz. 

Wie zijn de ambassadeurs?

  • Dirk Schockaert
  • Seppe De Pauw
  • Quinten De Maeyer
  • Kapinga Gysel
  • Eva Willemyns
  • Luk Dewulf
  • Bashir Abdi
  • Wim Beelaert
  • Guy Taffijn 
  • Wim Van Leeuwen

 Wie zijn ze? Wat is hun visie? Lees er meer over: 

 

 

Meer info:

Kindersecretaris@stad.gent  of  09 269 81 19

Meer over: 

Kind- en jeugdvriendelijke stad

Een vraag over Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad? Mail naar Tina, de kindersecretaris van Stad Gent.