Ambassadeurs voor Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad

29 augustus 2017door Jong en Wijs

Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad: de noden en rechten van kinderen en jongeren krijgen een prioritaire plaats in het beleid.

Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad: de noden en rechten van kinderen en jongeren krijgen een prioritaire plaats in het beleid. Maar een kindvriendelijke stad wordt niet gemaakt door het beleid alleen, alle Gentenaren en Gentse organisaties kunnen mee bouwen aan dit verhaal.

De inspanningen om Gent kind- en jeugdvriendelijk te maken worden elke dag door velen al geleverd. Een aantal van deze geëngageerde mensen werd gevraagd om ambassadeurs te worden van Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad. Via het netwerk van ambassadeurs willen we graag iedereen met een hart voor kinderen en jongeren uitdagen om mee te stappen in dit verhaal. 

Wat doet een ambassadeur?
 

Ambassadeurs zijn burgers (individueel of vanuit organisatie) die een engagement aangaan om het verhaal van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad uit te dragen en anderen hierrond te inspireren. Het gaat over mensen die in Gent wonen en/of in Gent verantwoordelijk zijn voor een vereniging/initiatief die/dat bijdraagt tot het kind- en jeugdvriendelijk verhaal. Een ambassadeur zet zich persoonlijk actief in om van Gent een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken (bijv. in vrijwilligerswerk voor jeugd, oog hebben voor jeugd vanuit de job als werknemer, bedrijfsleider, enz.)

De ambassadeurs vormen samen met de kindersecretaris een netwerk, waarbij ze de boodschap uitdragen dat Gent een kindvriendelijke stad is en hun achterban inspireren om dit ook te doen. Ook onderling wisselen zij informatie en kennis uit en kunnen er nieuwe samenwerkingen ontstaan. Ze nemen bovendien een engagement op in het traject Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad door bijvoorbeeld advies te geven, een klankbordrol te spelen, signalen door te geven enz. 

Wie zijn de ambassadeurs?

Guy Taffijn

Guy is zaakvoerder van De Biotoop (Beleven bvba-vso)

De Biotoop organiseert kinderopvang, heeft een biokeuken, maakt speelgoed en richt ruimtes in voor de allerkleinsten. Bij alles wat ze ondernemen, ligt de focus op ontdekking, gezondheid, natuurbeleving en duurzaamheid.

"Kinderen staan centraal in alles wat we doen."​

 

Stefanie Canu

Stefanie is zaakvoerder van Amélie + Moi, mama van Amélie, eigenares van 4 miljoen Lego-blokken en studeerde Psychologie en Gestalt Therapie. Na een jaarlange wereldreis, een verhuis naar Amsterdam en het overwinnen van een postnatale depressie wou ze een verschil maken in haar geboortestad Gent. Het doel is om een toegankelijke en knusse plek te creëren en ontspanning te bieden aan zowel ouder als kind, die bij Amélie + Moi volledig zichzelf kunnen zijn. Terwijl de kinderen spelen, kunnen ouders elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen in een veilige en gezellige omgeving. 

 

Wim Beelaert

Wim is algemeen coördinator van de KAA Gent Foundation, de maatschappelijke werking van KAA Gent, met als basisopdracht de organisatie en ondersteuning van sociaal-emancipatorische projecten voor Gentenaars uit kansengroepen.

 “Kinderen en jongeren zijn jonge burgers die mee willen bouwen aan onze samenleving. Het is aan ons volwassenen om hen als medeburgers te zien en hen de kans te geven mee te denken en mee te beslissen over onze samenleving. Binnen onze werking geven we kinderen een stem. We doen wat we doen niet voor hen, we doen het samen met hen”.

 

Marieke De Muynck

Marieke is artistiek verantwoordelijke van Stad & Transitie bij de Vooruit in Gent en de artistieke coördinator van het kinderkunstenfestival WILDEMANNEN WOESTEWIJVEN​. Marieke laat haar engagement voor kinderen en jongeren in Gent spreken vanuit Het Manifest van Wilde Mannen, Woeste Wijven.

 “Bovenal. Bemin je hart.

Denken mag, maar wees verward.

Leef speels en gretig, zoals je bent.

Proef ook wat je niet kent.

Spring. Val. Klim en gloei.

Ook in stilte zit een groei.

Schreeuw ons wakker. Stinken mag.

Kus een vreemde, ’t is jouw dag!

Voel vanbuiten én vanbinnen,

Wat niet is, kan jij verzinnen!

Dans in regen. Drink de sneeuw.

Wild en woest wordt onze eeuw!”

 

Dirk Schockaert

Dirk is coach-vrijetijdsmanager van vzw Free-time en vzw uitbureau. Free-time wil mee bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling en groei van kinderen en jongeren. Dit door zoveel mogelijk kinderen en jongeren zoveel mogelijk kansen te geven om in hun vrije tijd hun eigen interesses en talenten te ontdekken en te ontplooien.

"Bij alle kleine of grote organisaties en evenementen die ik al heb mee helpen organiseren is steeds prioriteit gegeven aan kindvriendelijkheid en kindveiligheid. Preventie op maat van elk kind zou de doelstelling moeten zijn. Daar wil ik verder aan meewerken."

 

Bert Misplon

Bert is de oprichter van vzw Sportaround​. Vzw Sportaround won in 2016 de Jong & Wijs Prijs in de categorie organisaties. Bert is leerkracht bewegingsopvoeding en lager onderwijs en heel erg begaan met de ontwikkeling van kinderen. In sport ziet hij een middel om kinderen hun kwaliteiten te laten ontwikkelen en mensen dichter bij elkaar te brengen. Ook kunnen via sport waarden, normen en regels bijgebracht worden.

"We willen alle kinderen de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen door samen met anderen te spelen en te sporten."

Bashir Abdi

Bashir is professioneel atleet en medewerker bij vzw Sportaround. Bashir is oorspronkelijk van Somalië en kwam op zijn tiende in Gent terecht. Aanvankelijk was hij een voetballer, maar toen hij Bert Misplon leerde kennen, trok deze hem over de streep om atletiek te proberen. Bashir werkt enorm graag met kinderen. Bashir gaat samen met de kinderen lopen en toont hen dat je je dromen moet nastreven.

“Ik wil kinderen vooral bijbrengen dat je door veel te leren en te werken, veel kan bereiken in het leven.”

 

Wim Van Leeuwen

Wim Van Leeuwen is zaakvoerder bij Coaster consulting en coördinator inhoudelijk beleid bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerkingen (VDS). Wim werd ambassadeur vanuit zijn persoonlijk engagement voor kinderen en jongeren in Gent.

"Graag maak ik van Gent een speelse stad voor elk kind!"

 

Eva Willemyns

Eva is groepsleidster en mede-oprichtster van scouts Meulestede. Ze won in 2016 de Jong & Wijs Prijs is de categorie volwassene voor haar engagement bij de scouts.

"We proberen bij scouts Meulestede kinderen te bereiken die vaak uit de boot vallen. We gaan bewust om met de drempels die er zijn en proberen deze zo veel mogelijk weg te werken."

Luk Dewulf

Luk is pedagoog, auteur van boeken over talent en burn-out en kindertalentenfluisteraar.

"Ik wil er naar streven dat elk kind dat geboren wordt in de stad Gent zijn talenten kan leren kennen. En inzien dat talent niet gaat over uitblinken en de beste zijn, maar over je goed in je vel voelen en datgene doen wat je voldoening én energie geeft. Zo wil ik werken aan het verhogen van welbevinden en veerkracht van kinderen en jongeren."

 

Gaëtan De Vos

Gaëtan De Vos is organisator van Kinderopvang Pierlala te Ursel, waar hij werkt aan een genderdiverse opvoeding bij het jonge kind. Gaëtan is geboren en getogen in Gent en wil er graag mee voor zorgen dat kinderen in Gent kunnen zijn wie ze willen zijn.

“De kinderen van vandaag zijn onze toekomst van morgen. Als ik door genderdiverse opvoeding de wereld wat verdraagzamer en minder gewelddadig kan maken, zou dat echt fantastisch zijn.”

 

Seppe De Pauw

Seppe De Pauw is de benjamin onder de ambassadeurs, maar zijn engagement is zeker niet het lichtste. Seppe is jongerenambassadeur van Team Krook, waar hij bijdraagt aan een volwaardige, toffe en wijze plaats voor jongeren in de stadsbibliotheek. Hij is medeopstarter van Project BEBo (www.projectbebo.be): een interstedelijk, cultureel project met internationale toets dat jongeren een draagvlak biedt om podiumtalenten te demonstreren in een echte performance. Seppe is bovendien ook danser bij Company by KC: samen met de andere dansers wil hij Gent mee op de kaart zetten als dansstad en als plek waar jongeren zich creatief kunnen ontplooien. Hij zetelt al 2 jaar in de jury van de Jong & Wijs Prijs en was vertegenwoordiger van het Scholierenrapport in Gent.

“Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad, dat moeten we allemaal uitdragen, maar ook vooral samen mét jongeren realiseren. Als actieve, jonge Gentenaar wil ik mijzelf engageren om van Gent nog méér een stad te maken waar jongeren thuis zijn en zich geapprecieerd voelen. Als jongere, soms als luis in de pels, soms met een figuurlijke megafoon in de hand, meebouwen aan Gent!”

 

Quinten De Maeyer

Quinten De Maeyer is een jonge Gentse student die zich op heel wat fronten inzet voor kinderen en jongeren in Gent. Hij richtte in 2017 mee het jeugdhuis Klub'32 in Wondelgem op, is vrijwilliger bij Minus One, VZW Jong én is leider van Chiro Sint-Jan. Voor zijn engagement won hij in 2016 de Jong & Wijs Prijs in de categorie jongere.

'Mijn vader is de inspiratie voor dit alles. Lang geleden toen ik nog klein was, hielp mijn vader allerlei soorten verenigingen waar ik of mijn broer bij zaten. Zo onderhield hij de site van onze plaatselijke voetbalclub, ging hij actief mee in de ouderraad van zowel mijn basisschool als secundaire school - vertolkte hij de rol van sinterklaas latere jaren op mijn oude basisschool, en noem maar op. Mijn vader ging geen uitdaging uit de weg. En smeet zich voor alles en iedereen. Helaas stierf hij aan de gevolgen van kanker toen ik 16 jaar was. Zijn levenslessen hebben mij altijd al geinspireerd. .Zijn motivatie leeft verder voort in mij, en daarom streef ik hard mee naar een kind en jeugdvriendelijke stad. Niks zal vergeten worden.'

Kapinga Gysel

Kapinga is bestuurder, coördinator en dirigent van het kinderkoor 'Mais Quelle Chanson'

“Met 'Mais Quelle Chanson' brengen we op een laagdrempelige manier kinderen van diverse origine en sociale achtergrond samen om te zingen en te musiceren en zo hun zelfvertrouwen te versterken. Dat doen we voornamelijk aan de hand van Belgische en vaak Nederlandstalige liedjes zodat niet enkel hun muzikaal gevoel, maar ook hun taalkennis en taalgebruik wordt gestimuleerd. Centraal staat het idee dat iedereen een talent heeft dat kan en moet worden ontwikkeld. De kinderen worden daarom altijd goed omkaderd door professionele muzikanten, zangers en artiesten uit diverse disciplines (dansers, beeldende kunstenaars, acteurs enz). We werken ook altijd naar een toonmoment toe waardoor ze het hele proces van creëren, repeteren en uitvoeren meemaken.”

 

JP Junior Bauwens

Junior Bauwens zette Junior's fight Vzw op poten. Een vzw die, naast het ondersteunen van enerzijds zijn sportieve loopbaan, zich toelegt op lesgeven aan jongeren die het minder breed hebben.

“Nie neute, nie pleue. Op die manier wil ik aantonen aan jongeren dat ze niet mogen opgeven als het moeilijk is. Hier zelf ben ik het levende voorbeeld van.”

 

Meer info:

Kindersecretaris@stad.gent  of  09 269 81 19

Meer over: 

Ambassadeurs 'Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad'

Een vraag over Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad? Mail naar Tina, de kindersecretaris van Stad Gent.