Actieplan Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad

08 februari 2016door Jong en Wijs

Het actieplan Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad, bevat 14 speerpunten en 182 acties.

Een kind- en jeugdvriendelijke stad als missie

Kind- en jeugdvriendelijkheid staat in het huidig bestuursakkoord en sinds 2013 in de missie van de Stad Gent. Het actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad maakt deze missie concreet. Het document bevat 14 speerpunten, 182 acties en biedt een overzicht van waar de Stad Gent samen met alle schepenen en diensten deze legislatuur zal op inzetten.

Kinderen en jongeren staan centraal

Kinderen en jongeren staan centraal bij alles wat de Stad Gent onderneemt. Een stad waar het goed leven is voor kinderen en jongeren is immers een stad waarin het aangenaam wonen en leven is voor elke Gentenaar. Kind-en jeugdvriendelijkheid is niet alleen een doel op zich, maar ook een toetssteen voor een verantwoord maatschappelijk en mensvriendelijk beleid.

Label kindvriendelijke steden en gemeenten

Eind 2014 kreeg de Stad al het label ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ uit handen van de Vlaamse Vereniging van Jeugddiensten. Dit label is een erkenning voor het reeds geleverde werk van het college en alle diensten. Het is echter geen eindpunt, maar een aanmoediging om nog meer te investeren in een kind- en jeugdvriendelijke stad. Met het actieplan geeft het schepencollege haar ambitie weer om een versnelling hoger schakelen en van Gent de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen te maken.

Het plan is gedragen door de voltallige bestuursploeg en bevat, naast een bundeling van de visie en uitgangspunten, een overzicht van welke acties er de komende jaren vanuit diverse diensten en departementen zullen worden gerealiseerd. De speerpunten worden vertaald in 182 concrete acties, waarvan er zo’n 30-tal specifiek gericht zijn naar jeugd uit kansengroepen. Het actieplan kunt u onderaan deze tekst inkijken of downloaden.

Dit zijn de 14 speerpunten:

 • Bij alle keuzes en beslissingen die de stad neemt wordt rekening gehouden met de stem van kinderen en jongeren
 • Er komt meer groen en meer ruimte voor sporten, spelen en ontmoeting
 • Het jeugdwerk- en vrijetijdsaanbod wordt versterkt en toegankelijker gemaakt voor alle kinderen en jongeren
 • Kinderen en jongeren kunnen zich gemakkelijk en veilig verplaatsen in de stad
 • Evenementen en de stedelijke dienstverlening zijn kind- en gezinsvriendelijk
 • De jeugdwerkloosheid wordt aangepakt met bijzondere aandacht voor de ongekwalificeerde uitstroom
 • Er wordt ingezet op armoedebestrijding bij kinderen en jongeren en het creëren van meer ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in armoede
 • Er komen meer scholen en opvangmogelijkheden
 • Kinderen en jongeren worden goed geïnformeerd
 • Er wordt ingezet op gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren
 • Er wordt gestreefd naar kwaliteitsvolle kind- en gezinsvriendelijke woningen en woonomgeving
 • Er wordt ingezet op respectvol samenleven en burgerschap
 • De Stad Gent zorgt ervoor dat haar werknemers in een gezinsvriendelijke werkomgeving kunnen functioneren
 • Er wordt ingezet op een gezins- en jeugdvriendelijk toerisme

Samen met de Gentenaars

Een kind- en jeugdvriendelijke stad begint en eindigt niet bij het beleid. Zoveel Gentenaars dragen bij aan een stad met een hart voor alle kinderen en jongeren: leiders in het jeugdwerk, de 200 peters en meters van de speelstraten, de monitoren van de Pretfabriek, de vele organisaties en vzw’s die met kinderen en jongeren werken, ouders en grootouders, leerkrachten, bedrijfsleiders, horeca-uitbaters, hulpverleners, kinderverzorgsters, jeugdwerkers … kortom alle Gentenaren die zich elke dag opnieuw inzetten om van Gent een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken.

Het volledige actieplan vind je terug in de PDF onderaan dit artikel.

Wil je een beknopt overzicht van wat het actieplan Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad juist inhoudt? Bekijk dan hier onze brochure.

Infografiek algemeen

Een vraag over Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad? Mail naar Tina, de kindersecretaris van Stad Gent.