wegwijsingent.be: nieuw portaal maakt vrijwilligersorganisaties wegwijs

08 maart 2017door Jong en Wijs

De nieuwe hulpsite bundelt alle relevante informatie over en voor kwetsbare gezinnen.

In Gent hebben 450 gezinnen geen spreekwoordelijk stabiel dak boven het hoofd. Dat vergroot de druk op vrijwilligersorganisaties. Een nieuwe website moet hen daarom extra ondersteuning bieden.

De website wil een hulpmiddel zijn om de begeleiding van gezinnen in precaire verblijfssituatie binnen de stad Gent over organisaties heen vlotter te laten verlopen.Zowel professionele en vrijwillige hulpverleners kunnen er terecht voor ondersteuning in het werken met deze doelgroep. Vaak worden ze immers geconfronteerd met meerdere problemen waarvoor ze als individuele hulp- of dienstverlener niet meteen een pasklaar antwoord weten.

Een goede doorverwijzing is dan cruciaal om te vermijden dat je een klant of cliënt zomaar van het kastje naar de muur stuurt. Welzijnsoverleg Regio Gent en de werkgroep GIPS (UZGent, De Sloep, Dienst Outreachend Werken Stad Gent, OCMW Gent, CAW Oost-Vlaanderen) werkten daarom samen aan deze nieuwe tool om je bij het doorverwijzen te ondersteunen.

Bekijk hier de website www.wegwijsingent.be

Meer over: