Verzoekschrift van jongeren aan stadsbestuur gelanceerd

26 oktober 2017door Jong en Wijs

Vanaf 1 november 2017 kunnen jongeren een verzoekschrift gericht aan het stadsbestuur indienen.

Vanaf 1 november 2017 kan elke jongere vanaf 10 jaar een verzoekschrift indienen. Je kan individueel of in groep een verzoekschrift indienen. Het verzoekschrift is een manier om gehoord te worden en jouw voorstel officieel voor te leggen aan de stad.

Wat is een verzoekschrift?

Een verzoekschrift is een officieel voorstel voor het gemeentebestuur om iets te doen of net om iets niet meer te doen. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen vragen om een extra fuifzaal op te richten of om de sporthallen langer open te houden.  Het stadsbestuur kan zich natuurlijk enkel maar uitspreken over iets waarvoor de stad zelf verantwoordelijk is. Zo kan je bijvoorbeeld niet vragen om de leerplicht af te schaffen of de werkloosheidsuitkering te verhogen. Dit zijn immers geen bevoegdheden van de stad. De jeugddienst verzamelt alle verzoekschriften en volgt het verzoekschrift ook op. Wie vragen of hulp nodig heeft, kan hiervoor bij de jeugddienst terecht.

Wie kan een verzoekschrift indienen?

Iedereen vanaf 10 jaar kan een verzoekschrift indienen. Je kan individueel of in groep een verzoekschrift indienen. Anoniem kan je geen verzoekschrift indienen.

Voor meer uitleg kunnen kinderen op stad.gent/kinderen terecht.

Jongeren kunnen op stad.gent/jongeren hun verzoekschrift indienen.

Wil je graag het reglement eens nalezen, dan kan je dat hier.

Meer over: