Uniek stemexperiment voor Gentse jongeren van 16 en 17 jaar

20 juni 2018door Jong en Wijs

Dankzij een uniek stemexperiment jongeren van 16 en 17 jaar dit najaar hun stem uitbrengen in Gent.

Stemrecht 16+

Met het project 'Stemrecht 16+' wil het stadsbestuur jongeren van 16 en 17 jaar de kans geven om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De vraag kwam er onder andere van My Utopia, een jongerenbeweging die meer inspraak wil in het politiek debat, nadat de Vlaamse overheid in mei 2017 besliste om geen stemrecht toe te kennen vanaf 16 jaar.

Met het project wil de stad zoveel mogelijk jongeren vanaf 16 jaar enthousiast maken om hun stem uit te brengen. Daarnaast wil de stad jongeren inzichten en vaardigheden bijbrengen rond democratie en burgerschap, en meer zicht krijgen op de noden en inhoudelijke prioriteiten van jongeren op thema’s die zij belangrijk vinden als voeding voor de volgende legislatuur.

Oproepingsbrief en QR-code voor 5.000 Gentse jongeren

Op de oproepingsbrief die de jongeren krijgen, zal een code staan waarmee ze kunnen inloggen op een online platform om te stemmen. Jongeren zullen hun stem kunnen uitbrengen van 25 september tot 10 oktober 2018. In de stad zullen op verschillende plaatsen stemhokjes opduiken om jongeren die geen smartphone hebben de kans te geven ook te stemmen. Er zal daarbij i.s.m. de Jeugddienst ook bijzondere aandacht gaan naar moeilijker te bereiken jongeren.

Inhoudelijke bevraging

Op vraag van de Gentse Jeugdraad, die advies uitbracht over het project, en My Utopia zullen ook een aantal inhoudelijke vragen gesteld worden om de mening van jongeren te kennen over publieke ruimte, mobiliteit en vrije tijd, thema’s die hen nauw aan het hart liggen. Deze lijst werd ook afgetoetst aan een panel van leerkrachten en leerlingen.

De resultaten van de stemming worden op zondag 14 oktober 2018 bekendgemaakt in de namiddag, nadat de stembus gesloten is. Op die manier kan het resultaat van de jongeren de uitslag van de verkiezingen niet beïnvloeden, maar krijgt het nieuwe stadsbestuur meteen de mening van de Gentse jeugd mee.

Scholen

Om de neutraliteit te garanderen, coördineert het Onderwijscentrum Gent alle communicatie met betrekking tot dit project naar de scholen, de leerkrachten en de leerlingen. Het Onderwijscentrum Gent ondersteunt leerkrachten door het ontsluiten van een reeks lessen en methodieken over democratie, burgerschap en stemrecht. De tweede editie van de Gentse Lesmarathon staat in het teken van dit project. Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs krijgen de kans om workshops en lessen over burgerschap en democratie te volgen op unieke locaties in de stad.

Samenwerkingsverband

Het project is een samenwerking tussen het Onderwijscentrum Gent, Dienst Burgerzaken, Jeugddienst, Jeugdraad Gent, My Utopia en Digipolis. De Ambrassade (het Vlaams expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid) en de Gentse Jeugdraad gaven advies. 

Meer over: