Te ontdekken deze zomer: de Lübeck

18 juni 2018door Jong en Wijs

Na afbraak van de woningen aan de Lübecksite is er in afwachting van een definitieve bestemming plaats voor een tijdelijke invulling.

In het voorjaar van 2017 werd gestart met de afbraak van de oude sociale woningen van de Lübeckstraat. Na de ontmanteling van de kleine huisjes is nu sinds begin 2018 het terrein volledig gesloopt. In afwachting van een definitieve bestemming heeft de Stad besloten om dit terrein tijdelijk in beheer te geven aan vzw GRAAL, voor een tijdelijk groenproject (dit gaat over een goedgekeurd project voor het burgerbudget).

Vanalles te beleven 

GRAAL vzw zal het beheer van de Lübecksite op zich nemen zolang het terrein beschikbaar is voor tijdelijke invulling.  Het terrein zal ingevuld worden in co-creatie met anderen en is voorlopig onderverdeeld in vier werkingen: De Levensbloem, Mekkerland, Het Spilvarken en Jeugddienst Stad

De Levensbloem wil op haar terrein een educatieve oase scheppen door het inrichten van een leerrijk park met alternatieve constructies voor sociaal-cultureel medegebruik, permacultuurtuin, volkstuintjes, avontuurlijk speelterrein en een bloemenweide. Haar doelstelling beoogt een educatief aanbod te ontwikkelen voor jong en oud met als peilers ecologie, natuur, permacultuur, gezonde voeding en levensstijl, duurzaamheid en innerlijke rust. Dit project wensen ze graag te realiseren om de lokale samenhang van de buurt te bevorderen en bij uitbreiding de Gentenaars een rustpunt aan te bieden

Mekkerland wil op haar terrein een stadsboerderij uitbaten. Deze boerderij fungeert als laagdrempelige ontmoetingsruimte voor zowel mens als dier. Haar doelstelling beoogt een educatief aanbod te ontwikkelen voor kinderen en volwassenen en samen te leren over thema's als dieren, natuur, ecologie en duurzaamheid. Dit project wensen ze graag te realiseren om kinderen en volwassenen in de stad in aanraking te laten komen met dieren.

Jeugddienst stad Gent zal samen met Das Kunst vzw op haar terrein een bouwspeelplaats uitbaten. Haar doelstelling beoogt om kinderen en jongeren hun creativiteit te voeden door hen in contact te laten komen met de kunst van het bouwen. Haar werking zal gefundeerd zijn binnen de basisprincipes van recycling en upcycling. Dit project wensen ze graag te realiseren om kinderen en jongeren een unieke speelervaring binnen het Gentse te kunnen aanbieden.

Speelpleinwerking

VZW Jong organiseert een gratis speelpleinwerking voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Kinderen uit de buurt kunnen er elke weekdag terecht van 14 tot 17 uur en dit van maandag 2 juli tot en met vrijdag 13 juli en opnieuw van woensdag 1 augustus tot en met vrijdag 24 augustus. Op voorhand inschrijven is niet nodig.

Samenwerking

De tijdelijke invulling in de Lübeckstraat wordt mogelijk gemaakt door Stad Gent, das Kunst, Graal vzw, vzw Jong en Mekkerland. Alle praktische info kan je nalezen op de website www.delubeck.be.