Strijd mee voor vrede

03 januari 2018door Jong en Wijs

Met een vreedzame actie lanceerden Gentse jongeren, verkleed als kindsoldaat, de vredescampagne van 2018.

Nooit meer oorlog

Onder de noemer ‘Gent 2014-2018: strijd mee voor vrede’ vinden volgend jaar tal van activiteiten plaats om te herdenken dat 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. De Stad Gent roept iedereen op om mee te strijden voor vrede. Het Gentse vredessymbool voor 2018 is een mooie witte klaproos. Een eerste initiatief dat past binnen deze campagne is het lanceren van een 'Vredesregister' in plaats van het klassieke rouwregister.

Kindsoldaten in Gent?

In heel Vlaanderen wordt in 2018 (het einde van) de Eerste Wereldoorlog herdacht. Maar het einde van de twee Wereldoorlogen betekent echter niet het einde van conflicten en geweld in de wereld. Op veel plaatsen in de wereld kunnen mensen niet vrij rondlopen op straat of hun mening vrij verkondigen, of worden kinderen ingezet in gewapende conflicten.

Op donderdag 21 december 2017 marcheerden Gentse jongeren daarom door de straat verkleed als 'kindsoldaat' - niet als echte soldaten uiteraard, maar als 'strijders voor vrede'. De jongeren van het eerste jaar secundair van het Gentse Atheneum Wispelberg draaien in hun projectwerking Futuroscoop voor één dag mee in de werking van het Gentse Vredeshuis. Zij lanceren als kindsoldaten de Gentse vredescampagne ‘‘Gent 2014-18. Strijd mee voor vrede’ en werken in de namiddag aan een educatieve opdracht rond kindsoldaten. Ze ervaren aan den lijve dat vrede een kostbaar goed is en dat meer dan 300.000 leeftijdsgenoten wereldwijd minder geluk hebben.

Stad Gent doet warme oproep om mee te strijden voor vrede

De Stad Gent grijpt in 2018 de kans om het vieren van de vrede onder de aandacht te brengen, zowel voor Gentenaars als voor bezoekers. Het einde van een voor onze samenleving ingrijpende oorlog biedt 100 jaar later een unieke kans om een actueel maatschappelijk debat te voeren over onze geschiedenis, de impact ervan en de uitdagingen vandaag in een mondiale context.

Vrede gaat ons allemaal aan en raakt alle aspecten van het leven. Het aanbod aan activiteiten dat wordt ontwikkeld is dan ook zeer divers. Van ingetogen herdenkingen over pakkende cultuurvoorstellingen tot boeiende lezingen en debatten. Maar ook bestaande evenementen adopteren het thema in hun programmatie. Zo zal vrede als rode draad lopen door onder andere de nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2017 (E. Braunplein), het Lichtfestival, Wilde Mannen Woeste Wijven, de Boterkoekenloop, enzovoort. Het overzicht van de vele activiteiten is opgenomen in de programmabrochure en op de website www.strijdmeevoorvrede.gent

Ook scholen en verenigingen worden opgeroepen om aan de slag te gaan met het thema vrede. De Stad voorziet hiervoor materiaal en tips via de website.

 

De activiteiten worden ondersteund door het beeld van de witte klaproos. Daar waar de rode klaproos het symbool werd van de Eerste Wereldoorlog, kiest Gent resoluut voor een witte klaproos als alternatief vredessymbool.

Vier getuigenissen illustreren – zowel van dichtbij als wereldwijd - het belang van vrede. Deze Gentenaars vertellen hun ervaringen als vrijwilliger, als minderjarige asielzoeker en als overlevende van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens het jaar kunnen mensen ook hun eigen verhaal doorsturen of een beroep doen op vrijwilligers die hun verhaal komen optekenen.

Vredesboodschappen in eerste 'Vredesregister' in Vlaanderen

De Stad Gent kiest als eerste stad in Vlaanderen voor een 'Vredesregister'. Door een vredesregister te leggen in plaats van een rouwregister bij terreur draait de Stad de boodschap om van ‘dit willen we niet meer’ naar ‘hier kiezen we voor’. Gent wil hiermee een krachtig signaal de wereld insturen door Gentenaars het hele jaar door de kans te geven positieve vredesboodschappen te sturen.

Ook in het Vredesregister blijft de mogelijkheid bestaan om mee te rouwen met de nabestaanden van terreurslachtoffers. Gentenaars kunnen dus nog steeds hun medeleven formuleren. Daarnaast kunnen Gentenaars er ook hoopvolle vredesboodschappen in kwijt.

Meer over: