Stemmen voor 16+

24 september 2018door Jong en Wijs

Het Gentse project 'stem16plus' gaat deze week van start.

Na maanden van voorbereiden schiet het Gentse proefproject 'stem16plus' deze week uit de startblokken met het versturen van 5000 oproepingsbrieven en een lesmarathon voor ongeveer 600 leerlingen over burgerschap en democratie. Jongeren van 16 en 17 jaar, die wettelijk eigenlijk nog niet mogen stemmen, krijgen in Gent toch de kans om hun stem te laten horen voor de verkiezingen van 14 oktober 2018. Samen zijn ze met zo’n 5.000.

Ben je 16 of 17 jaar? Breng dan hier je stem uit!

Lesmarathon

Het Onderwijscentrum Gent organiseert op donderdag 27 september 2018 de tweede editie van de Lesmarathon, ditmaal voor de derde graad van het middelbaar onderwijs. Ongeveer 600 leerlingen hebben zich aangemeld en 'breken' door de schoolmuren door op uitzonderlijke locaties in de stad les te volgen. De inschrijven zijn nog niet afgesloten. Deze editie staat in het teken van burgerschap, democratie en politiek bewustzijn, n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 en het proefproject Stem16plus.

In het aanbod zitten leslocaties als het stadhuis, het Vredeshuis, de Vooruit, UGent, enz. Aan deze locaties zijn toepasselijke sprekers (lesgevers) en workshops gekoppeld, geschikt voor leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs (16-18 jaar).

Stem16plus

De Lesmarathon kadert binnen het project stem16plus, waarmee het stadsbestuur zoveel mogelijk jongeren vanaf 16 jaar enthousiast wil maken om hun stem uit te brengen. Daarnaast wil de Stad Gent jongeren inzichten en vaardigheden bijbrengen rond democratie en burgerschap, en meer zicht krijgen op de noden en inhoudelijke prioriteiten van jongeren op thema’s die zij belangrijk vinden voor de volgende legislatuur.

Na maanden van voorbereiding gaat het project deze week van start. De website stem16plus.gent wordt op dinsdag 25 september gelanceerd. Op dinsdag 25 september of woensdag 26 september zullen 5000 Gentse jongeren van 16 en 17 jaar een oproepingsbrief met een code in de bus krijgen om deel te nemen aan het project. Daarmee kunnen ze inloggen op het online platform op de website om te stemmen. Jongeren kunnen hun stem uitbrengen van 25 september tot 10 oktober 2018.

Ondertussen werden ook de scholen geïnformeerd over het project en kregen ze verschillende links toegestuurd waarop ze lessenpakketten kunnen vinden die over politiek en democratie gaan.

Inhoudelijke bevraging

Jongeren die hun stem uitbrengen, krijgen ook een aantal inhoudelijke vragen voorgelegd. Bedoeling is om de mening van jongeren te kennen over publieke ruimte, mobiliteit en vrije tijd, thema’s die hen na aan het hart liggen. Deze vragenlijst werd ook afgetoetst aan een panel van leerkrachten en leerlingen.

De resultaten van de stemming worden op zondag 14 oktober 2018 bekendgemaakt in de namiddag, nadat de stembus gesloten is. Op die manier kan het resultaat van de jongeren de uitslag van de verkiezingen niet beïnvloeden, maar krijgt het nieuwe stadsbestuur meteen de mening van de Gentse jeugd mee. 

Meer over: