Startschot Warme Stad Gent

01 februari 2017door Jong en Wijs

Op 9 februari gaat in de Sint-Pietersabdij het startmoment door van Warme Stad Gent.

Wat is Warme Stad Gent?

Stad Gent is één van de 5 centrumsteden in Vlaanderen (samen met Brugge, Turnhout, Leuven en Genk) die de kans krijgt in te stappen in het pilootproject Warme Steden. De bedoeling van dit project is een integrale, onderbouwde aanpak op te zetten om mentaal welbevinden en veerkracht van kinderen en jongeren (0 - 24 jaar) te versterken. Concreet betekent dit dat Stad Gent vanaf januari 2016 samen met Logo Gezond+ en geïnteresseerde organisaties en diensten uit Gent voor 3 jaar verder zal werken aan een lokaal geestelijk gezondheidsbeleid maar met het accent op universele preventie bij kinderen en jongeren. De Stad krijgt hiervoor ondersteuning van een halftijdse Logo-medewerker gedurende 3 jaar en 10.000€ werkingsmiddelen per jaar.

Het doel van het project is om een grotere verbondenheid te creëren tussen de verschillende actoren in de stad die betrokken zijn bij het welbevinden van kinderen en jongeren, onder één vlag ‘Warme Stad’. Door nog sterker samen te werken met en tussen diverse diensten en voorzieningen wil men nog sneller oog hebben voor psychische moeilijkheden en kinderen en jongeren helpen zo veerkrachtig mogelijk in het leven te staan.

Startmoment

Het startmoment van Warme Stad Gent vindt plaats in de Sint-Pietersabdij op donderdag 7 februari vanaf 16u. Op het startmoment wordt het actieplan Warme Stad Gent voorgesteld, worden lezingen gegegeven door oa Lieven Scheire, maar wordt ook gebrainstormd over de invulling van het Huis voor Jongeren in Gent. Als afsluiter wordt tijdens de receptie de mascotte van Gent Warme Stad voorgesteld. Het startmoment richt zich tot iedereen die betrokken is bij, of meer wil weten rond het thema geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren én ouders in Gent.

Het volledige programma en info over hoe in te schrijven.

Meer info over het Warme Steden project.

Meer over: