Start participatietraject skatepark Blaarmeersen

29 mei 2017door Jong en Wijs

Stad Gent wil in de Blaarmeersen het grootste en best uitgeruste skatepark van het land bouwen.

Nu een ontwerper is aangesteld voor het voorontwerp start de Stad het participatietraject op met de skate-community in Gent. 

Tijdens het eerste van 3 inspraakmomenten wordt het voorontwerp toegelicht door de ontwerpers van Carve. Na een vragenronde krijgen de aanwezigen de kans om het voorontwerp te bediscussiëren. Via een enquête wordt daarnaast gepolst naar precieze voorkeuren: Welke constructies mogen niet ontbreken? Welke materialen genieten de voorkeur? Hoe gaat het skatepark heten?

De bevraging is tot 31 mei online beschikbaar op de facebookpagina 'Skatepark Blaarmeersen'. De resultaten van het inspraakmoment en de bevraging worden meegenomen in het verdere ontwerpproces en teruggekoppeld op het volgende inspraakmoment in het Huis van de Sport op vrijdag 9 juni 2017.

Tijdslijn

Mei 2017: voorontwerp klaar
Mei 2017: inspraakmoment 1: presentatie voorontwerp en bespreking
Juni 2017: inspraakmoment 2: terugkoppeling aanpassingen ontwerp
Juni 2017: inspraakmoment 3: presentatie definitieve ontwerp
Juli 2017: opmaak bestek
Oktober 2017: aanstellen projectpartner
November 2017: start opmaak detailontwerp
December 2017: indienen bouwaanvraag
voorjaar 2018: start van de werken

Outdoor en indoor

Het skatepark aan de Blaarmeersen omvat een skateplaza van 3000 vierkante meter en een indoor skatehal van 1200 vierkante meter. In een eerste fase wordt de buitenruimte ingericht. Voor de uitwerking en uitbating van de binnenruimte wordt een partner gezocht. Farys begeleidt het bouwproces in opdracht van de Stad Gent.