Stad Gent lanceert het Regenboogactieplan 2017-2018 en onthult het ontwerp van een muurschildering voor Casa Rosa

17 mei 2017door Jong en Wijs

Het nieuwe actieplan bevat 26 acties die het holebi-en transgenderbeleid van de Stad Gent vormen.

Op dinsdag 16 mei 2017 werd het nieuwe Regenboogactieplan 2017-18 gelanceerd. Het plan bevat 26 acties die het holebi-en transgenderbeleid van de Stad Gent vormen. Stad Gent start onder meer met de erkenning van LGBT-verenigingen (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), laat een transgenderbehoefteanalyse uitvoeren en start met visievorming rond LGBT-vriendelijke ouderenzorg. De onthulling van het ontwerp voor een muurschildering op de gevel van Casa Rosa vormt meteen ook het sluitstuk van het vorige actieplan.

Elke actie van het Regenboogactieplan 2017-2018 is gekoppeld aan één van de zes doelstellingen van de Regenboogverklaring. De verklaring uit 2014 is de basis van de geïntegreerde aanpak voor het creëren van positieve beeldvorming en meer respect voor holebi’s en transgenders in Gent.

Een greep uit de acties
 

Transgenderbehoefteanalyse als start van transspecifieke acties
Om beter zicht te krijgen op behoeften van transgenders laat de Stad Gent een analyse uitvoeren door Transgender Infopunt. Deze analyse moet ons meer inzicht geven in de leefwereld van Gentse transgenders, leert ons wat er goed of minder goed gaat in Gent en waar de dienstverlening van Stad Gent voor hen een wezenlijk verschil kan maken.

Erkenning van Gentse holebi- en transgenderverenigingen
De Stad Gent zal vanaf 2018 als eerste lokale overheid in België holebi- en transgenderorganisaties erkennen. Een erkenning houdt heel wat voordelen in: de organisatie heeft recht op een basissubsidie en mag gebruik maken van lokalen, buurtsecretariaten en uitleendiensten van de Stad Gent.

80 tinten grijs: een holebi- en transvriendelijk beleid in woonzorgcentra
Het departement Ouderzorg won de projectoproep 80 tinten grijs van Kliq vzw, het expertisecentrum dat vorming, coaching en advies geeft op het kruispunt van genderidentiteit en seksuele identiteit. Een Gents woonzorgcentrum wordt geanalyseerd op LGBT-vriendelijk beleid en werking. Hieruit wil men lessen trekken voor een stadsbrede visie op LGBT-vriendelijke ouderenzorg.

Realisaties uit het Regenboogactieplan 2016-2017

Het vorige actieplan wierp duidelijk vruchten af: het opleiden van referentiepersonen in asiel- en vluchtelingencentra, genderneutrale briefwisseling en vacatures en aandacht voor het LGBT-thema binnen Onderwijs, Veiligheid en Inburgering. Met zichtbare acties zoals de vlaggenactie, een muurschildering voor Casa Rosa, de herdenkingsmars Ihsane Jarfi en het congres Pride & Privilege werd ook sterk ingezet op beeldvorming.

Enkele andere opvallende realisaties:

 

Een onthaalwerking bij Casa Rosa
Vanaf mei 2016 is een onthaalwerking in het Gentse Roze Huis actief met steun van de Stad Gent. Tijdens 2 permanentiemomenten per week kan iedereen met info- of hulpvragen bij Casa Rosa vzw terecht.

Renovatie Regenbooghuis Casa Rosa
Een investeringssubsidie van Stad Gent stelt Casa rosa vzw in staat om de verbouwingswerken in het Regenbooghuis af te ronden. De afwerking van de zolder tot bureauruimtes biedt de garantie dat er in het huis voldoende ruimte is voor de professionele organisaties die Casa Rosa huisvest en zorgt ervoor dat er voldoende zalen ter beschikking zijn voor lokale groepen of privéverhuur.

Onthulling ontwerp geveltekening

De Stad Gent ontwikkelde samen met Casa Rosa, Graffiti vzw en Wel Jong Niet Hetero een permanent regenboogelement voor de gevel van Casa Rosa, dat symbool staat voor een holebi- en transgendervriendelijke stad. De feestelijke onthulling van het ontwerp voor de geveltekening vormde meteen ook het sluitstuk van het Regenboogactieplan 2016-2017.

Graffiti vzw organiseerde in maart 2017 een inhoudelijk traject met holebi-jongeren van de organisatie Min19, een groep van Wel Jong Niet Hetero voor holebi- en transgenderjongeren. De jongeren gaven uiting aan hun gender- en seksuele identiteit door middel van graffiticreaties en teksten.

Illustrator Brecht Vandenbroucke maakte een geveltekening die de werking van Casa Rosa veruiterlijkt en het Regenbooghuis scherp profileert in het straatbeeld. De tekening meet 0.6 bij 15 meter en strekt zich links en rechts van het balkon uit over de gehele breedte van het gebouw in de Kammerstaat. Vandenbroucke's illustraties barsten van de referenties naar de pop- en gamecultuur en sieren de pagina’s van onder meer Le Monde Diplomatique, The New York Times en HUMO. De werken van de jongeren van Min 19 vormden een inspiratie voor de geveltekening en krijgen een plaats in het Regenbooghuis.

Lees hier Regenboogactieplan

Meer over: