Resultaten Gents aanmeldingssysteem scholen bekend

05 maart 2018door Jong en Wijs

Op vrijdag 2 maart 2018 werd aan de ouders het resultaat bekendgemaakt van het digitale aanmeldingssysteem.

Resultaten basisonderwijs

Van de 2.694 geregistreerde kindjes geboren in 2016 starten er 2.373 of 88% in de school van eerste keuze. Reken je de tweede voorkeur erbij, is dat 94%. Voor de 47 aangemelde instappertjes die geen ticket kregen en de vermoedelijk 300 kinderen die niet aangemeld werden, zijn er op dit moment nog 485 plaatsen beschikbaar, verspreid over 48 scholen op het hele Gentse grondgebied.

Resultaten secundair onderwijs

Van de 4.076 geregistreerde jongeren starten er 87% in een school van eerste voorkeur. Reken je de tweede voorkeur erbij, is dat 96%. 155 tieners kregen geen ticket, maar 97 daarvan hadden slechts een school opgegeven. Veertien van de achttien scholen met een ASO-bovenbouw zijn volzet. Van de scholen met een TSO- en BSO-bovenbouw zijn twee van de negentien scholen volzet. In het buitengewoon onderwijs voor kinderen met autisme zitten alle scholen vol.

Wie geen ticket heeft, kan op https://meldjeaansecundair.gent.be zien welke school nog vrije plaatsen heeft en zich daar vanaf zaterdag 3 maart 2018 inschrijven.

Geen kampeertoestanden

Het aanmeldingssysteem maakte dat er geen tenten opgezet werden aan de Gentse basis- en secundaire scholen. De ouders konden in een keer verschillende keuzes opgeven. De verdeling van het aantal vrije plaatsen gebeurde op een objectieve en transparante wijze.

Gent stevent voor het secundair onderwijs af op een tekort van 1.793 plaatsen in 2020-2021. De Stad Gent neemt als lokale overheid haar verantwoordelijkheid en rekent erop dat de Vlaamse overheid hetzelfde gaat doen.

Alles vlot verlopen

Het is de tiende keer dat Gent werkt met een digitaal aanmeldingssysteem voor het basisonderwijs. Sinds dit jaar kwam daar ook een platform voor het secundair onderwijs bij. Het digitale platform werd samen met de Stad Antwerpen en Digipolis ontwikkeld. De aanmeldingen verliepen technisch gezien vlot, dankzij de tussentijdse opvolging was het ook mogelijk om scholen gericht aan te spreken om uitbreidingen te voorzien, wat onder andere gebeurde in het buitengewoon secundair onderwijs.

Ouders die voor hun kind een ticket verkregen, kunnen vanaf nu tot 23 maart 2018 naar de school te gaan om in te schrijven.

Meer over: