Publicatie 'Kijk naar mij!'

20 juni 2016door Jong en Wijs

Een werk, samengesteld door Circusplaneet vzw, met verhalen en denkpistes rond het omgaan met diversiteit en toegankelijkheid.

De publicatie ‘Kijk naar mij!’ is een mooie weergave geworden van de methodieken en achtergronden die de Circusplaneet vzw gebruikt in het werken met alle kinderen en jongeren, hoe verschillend ook.  Het werk is doorspekt met concrete tips en verhalen uit het werkveld. Deze publicatie werd gerealiseerd in samenwerking met de Jeugddienst met als doel om de opgebouwde expertise over omgaan met diversiteit en toegankelijkheid zoveel mogelijk te delen.

Iedereen kansen geven

Gent wil een kind –en jeugdvriendelijke stad zijn voor alle kinderen en jongeren, ook voor kwetsbare kinderen en jongeren die op veel vlakken minder kansen krijgen. Een zinvolle vrijetijdsbesteding kan naast het onderwijs enorme ontwikkelingskansen op verschillende vlakken bieden.

Samenwerking

Circusplaneet slaagt erin op een eigenzinnige en speelse wijze kinderen en jongeren een sprong te laten wagen. We vroegen hen de expertise te delen over hoe ze daarbij ook zeer kwetsbare kinderen op een haast vanzelfsprekende wijze bereiken. Ook de Jeugddienst zet in op meer toegankelijk jeugdwerk. Met deze publicatie en nog een bijkomende vorming in het najaar wil ze hier nog sterker op inzetten.

Publicatie

Vanaf donderdag 9 juni 2016 kan je dit werk gratis opvragen bij de Circusplaneet via e-mail info@circusplaneet.be