Opening park Luizengevecht in Brugse Poort

25 juni 2018door Jong en Wijs

Het park werd uitgebreid en volledig heraangelegd.

Stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort

Rond de eeuwwisseling besliste het stadsbestuur om de wijken in de 19e-eeuwse gordel terug op te waarderen. Dat gebeurde wijk per wijk. Zuurstof voor de Brugse Poort was het allereerste stadsvernieuwingsproject. Later volgden Bruggen naar Rabot, Ledeberg Leeft, En Route in Sint-Amandsberg en Muide Meulestede Morgen. De Brugse Poort veranderde op sommige plaatsen grondig: het Groene Valleipark en het Pierkespark werden aangelegd, heel wat bewoners van de wijk renoveerden hun eigen woning, er kwam een centrale autoluwe as, de zogenaamde Rode Loper, … De Stad Gent blijft ook investeren in de wijk, zo wordt er nu nagedacht over de toekomst van de Meibloemsite.

Deel van een groter geheel

Het Luizengevecht is een treffend voorbeeld van stadsvernieuwing. Niet alleen het park zelf werd aangepast, ook de omgeving. Het groen werd door de sloop van een aantal gebouwen meer opengemaakt aan de kant van de Bevrijdingslaan. Er werden sociale woningen gebouwd, een crèche, een buurtparking, een lokaal voor de Jeugddienst, een fietsenstalling en een openbaar toilet, en er werd een nieuwe straat aangelegd vanaf de Bevrijdingslaan met doorsteek tot aan de Groendreef.

Parkontwerp

Een rustpunt in de stedelijke storm, dat was het uitgangspunt bij de heraanleg en uitbreiding van het park. Centraal liggen dan ook kasseien die het oog van de storm verbeelden. Rondom zijn natuurstenen verspreid, die weggeslingerd lijken door de wind.

Het open karakter verhoogt ook de sociale controle. Het park werd opengetrokken naar de buurt; er zijn paden die de verschillende toegangen met elkaar verbinden en zo een veilige doorsteek vormen. De bestaande bomen en heuvels bleven behouden. Er werd wel voor gezorgd dat de heuvels beter toegankelijk en glooiender zijn en dat ze meer gebruikt kunnen worden door kinderen om er te spelen. De speeltoestellen werden verspreid over het park gezet. Een wadi vangt het overtollige water op en laat het langzaam in de bodem infiltreren.

Het bestaande park kon onder andere uitbreiden doordat een deel van een privé-tuin werd afgestaan. Aan de andere kant kregen andere buurtbewoners dan weer de kans om hun eigen tuin te vergroten doordat ze een extra stuk konden aankopen.

Meer over: