Nieuw online aanmeldingssysteem voor inschrijvingen van middelbare scholen

06 december 2017door Tina Van Acker

Vanaf komend schooljaar schrijven leerlingen die overstappen naar het secundair onderwijs in via een nieuw online aanmeldingssysteem

Bij de inschrijvingen voor dit schooljaar viel op dat 13 secundaire scholen al vanaf de eerste inschrijvingsdag volzet waren en dus leerlingen moesten weigeren. Voornamelijk scholen die voorbereiden op ASO, bevonden zich in die situatie.

Intussen breidden de scholen hun capaciteit verder uit. Gezien het stijgend leerlingenaantal dringt ook een andere wijze van inschrijven zich op. Daarom gingen scholen en niet-onderwijs partners op zoek naar een manier om kampeertoestanden te vermijden. Uiteindelijk werd gekozen om, zoals bij het basisonderwijs, te werken met een gezamenlijk online aanmeldingssysteem.

Aanmeldingsperiode

De aanmelding is nodig voor jongeren die voor het eerst starten in het eerste middelbaar gewoon (1A – 1B) en buitengewoon onderwijs (OV4,type 9 - 1A en 1B). De aanmeldingsperiode start op vrijdag 2 februari 2018 om 12 uur en eindigt op vrijdag 23 februari 2018 om 12 uur.

Tijdens deze aanmeldingsperiode melden ouders hun zoon of dochter aan via meldjeaansecundair.gent.be. Hierbij geven ze de gegevens van hun kind(eren) en hun schoolvoorkeuren in. Bovenaan zetten ze de school van hun hoogste voorkeur. Het is belangrijk dat ouders bij hun aanmelding meer dan één school aanduiden, want dan stijgt hun kans op een plaats.

In december 2017 krijgen alle leerlingen van het 6de leerjaar van de Gentse basisscholen en van de basisscholen in de randgemeenten een brochure met daarin alle info.

Geordende lijst

Na de aanmeldingsperiode worden de leerlingen bij al hun voorkeursscholen op de lijst geplaatst. Op basis van toeval worden de leerlingen per schoollijst geordend. Na deze ordening behoudt elke leerling de school met de meest gunstige (hoogste) ordening. Het is dan ook belangrijk om bij de aanmelding zoveel mogelijk voorkeursscholen in te dienen.

Indien er voor een bepaalde school voldoende plaatsen zijn, heeft iedereen zijn eerste plaats van voorkeur. Indien er meer jongeren zijn dan plaatsen, kan het niet anders dan dat er leerlingen geweigerd worden. Dankzij het aanmeldingssysteem kunnen leerlingen zich voor verschillende scholen aanmelden en zo meer kans maken op een school van voorkeur. Eerder moesten ouders zich organiseren om telefonisch in te schrijven of kamperen indien er meer vraag dan aanbod was voor een school.

Applicatie meldjeaansecundair.gent.be

De aanmelding gebeurt via meldjeaansecundair.gent.be, een applicatie die gefinancierd wordt door de Stad Gent.

Deelnemende scholen

Alle Gentse secundaire scholen nemen deel aan het systeem, zowel gewoon als buitengewoon onderwijs. Maar ook sommige scholen buiten Gent - EDUGO Lochristi, Sint-Laurens Zelzate/Wachtebeke, TI Sint-Laurens Zelzate en GO! Atheneum Merelbeke - worden in het systeem opgenomen.

Wat als u niet aanmeldt?

Ouders die hun kind niet aanmelden, krijgen geen ticket en kunnen vanaf 5 maart 2018 rechtstreeks op de school inschrijven. Ze moeten dan wel rekening houden met volle 1A en/of 1B-richtingen.

Waar vind je meer informatie?

www.stad.gent/inschrijvingen-secundair-onderwijs

Onderwijscentrum Gent, e-mail onderwijscentrum@stad.gent

Helpdesk aanmelden: e-mail meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be

gsm 0473 938 922

Facebook: ‘inschrijven in een Gentse secundaire school’

Meer over: