Nachtopvang voor dakloze gezinnen met kinderen

19 mei 2016door Jong en Wijs

Het OCMW Gent gaat verder inzetten op het vermijden van dakloosheid bij gezinnen.

Er komt een aparte, meer op de noden van gezinnen met kinderen afgestemde nachtopvang, voor die gezinnen die in een onmiddellijke situatie van dakloosheid terechtkomen. Deze tijdelijke oplossing wordt steeds gekoppeld aan een hulpverleningstraject want nachtopvang  kan slechts een tijdelijke oplossing bieden en geen structurele.  Het OCMW, zal in samenwerking met de verschillende partners (CAW, Huize Triest) in de eerste plaats verder werk maken van structurele oplossingen om te vermijden dat gezinnen dakloos worden.

Beperkingen openingsuren

De openingsuren van de nachtopvang zijn echter beperkt van 21u tot 9u. Deze beperking heeft vooral voor gezinnen met kinderen negatieve gevolgen. Kinderen moeten bij aankomst in de opvang nog eten en gewassen worden. Dat betekent dat ze pas laat naar bed kunnen.

Structurele oplossing

Een situatie van dakloosheid zal niet kindvriendelijk worden door de nachtopvang toegankelijker te maken. Dat kan alleen door de situatie van dakloosheid structureel op te lossen. Een beter toegankelijke nachtopvang kan er wel voor zorgen dat acute situaties waarin dakloze gezinnen met kinderen zich bevinden, een minder negatieve impact hebben.