Kinderen en jongeren krijgen digitale studieondersteuning in bibliotheek

17 januari 2018door Jong en Wijs

Van 15 januari tot 15 juni krijgen kinderen en jongeren elke maandag gratis digitale studieondersteuning in 3 Gentse bibliotheken.

Schoolgaande kinderen en jongeren van zowel basis- als secundair onderwijs kunnen in de periode 15 januari tot 15 juni 2018 elke maandag tussen 15.30 en 18 uur (behalve tijdens de schoolvakanties) terecht in drie Gentse bibliotheken: Bibliotheek De Krook en de wijkbibliotheken van Ledeberg en Nieuw Gent. Ze krijgen hulp bij hun digitale huiswerk van speciaal opgeleide vrijwilligers. 

Aanleiding project

Het project is ontstaan uit een groeiende vraag naar digitale studieondersteuning vanuit het onderwijs- en welzijnsveld. De inhoud van het huiswerk veranderde in de loop van de jaren. Kinderen en jongeren krijgen nu verschillende digitale opdrachten zoals:

  • online huiswerk maken met Kweetet, Bingel en Smartschool
  • werken met Word, Excel en Powerpoint
  • zoeken op het internet
  • zelfstandig leren werken
  • mediawijs worden

Doelstellingen

De vrijwilligers die meewerken aan het project rond digitale studieondersteuning versterken de kinderen en jongeren door hen zelfredzaam te maken in een digitale studieomgeving. Ook de ouders kunnen betrokken worden (bijvoorbeeld via digitale leerplatforms als Smartschool).

Op een laagdrempelige en voor alle kinderen en jongeren toegankelijke manier zet de digitale studieondersteuning zowel in op praktische knoppenkennis als mediawijsheid:

  • knoppenkennis: in Word, Excel, PowerPoint, op het internet, Smartschool, enzovoort
  • mediawijsheid: welke sites bevatten correcte informatie? Wat zijn betrouwbare bronnen? Wat zijn de gevaren en kansen die het internet biedt?

Vrijwilligers

Het project rond digitale studieondersteuning is een initiatief van Onderwijscentrum Gent, Bibliotheek De Krook en Digitaal.Talent@Gent/Digipolis, in samenwerking met Uilenspel vzw en Kompanjon vzw.

Uilenspel vzw en Kompanjon vzw werkten een vorming uit waarin de studieondersteuners tools aangereikt krijgen om op een gepaste manier met kinderen en jongeren om te gaan. In de vorming komen verschillende thema’s aan bod zoals omgaan met kwetsbare kinderen, meertaligheid en diversiteit, verwachtingen ten aanzien van ouders, versterkend en talentgericht werken met de kinderen en ouders, grenzen stellen, enzovoort.

Digitaal.Talent@Gent (de e-inclusiewerking van Digipolis, de Stad Gent en het OCMW Gent) voorziet een vorming die de vrijwilligers een goede basis geeft om de digitale vaardigheden van de kinderen en jongeren te versterken. De vrijwilligers verwerven kennis van software, platformen en sites die kunnen helpen bij digitaal huiswerk. Daarnaast worden ze ook geïnformeerd over mediawijsheid voor een kritisch en creatief gebruik van deze tools.

Het feit dat de ondersteuning in de bibliotheek plaatsvindt, verlaagt de drempel om naar de bibliotheek te komen. Zo kunnen kinderen/jongeren en hun gezin kennismaken met de mogelijkheden van de bibliotheek.

Meer over: