Gentse jongeren doen de speelpleinen draaien

03 juli 2017door Jong en Wijs

Stad Gent en Vlaamse Dienst Speelpleinwerk verwelkomen op startdag 100 animatoren die deze zomer op een Gents speelplein staan.

In Gent zijn er heel wat speelpleinen. Deze zomer zijn er maar liefst 25 speelpleinen open in Gent. Elk jaar komen meer dan 35.000 kinderen spelen op het speelplein. De kinderen en ouders kunnen hiervoor rekenen op de inzet van heel wat jonge vrijwilligers (animatoren).

Ondersteuning voor de speelpleinwerkingen

De Gentse speelpleinen zitten in de lift en animatoren zijn onontbeerlijk voor een goede speelpleinwerking. Daarom verhoogde de Stad Gent de jaarlijkse subsidie aan de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk met 12.000 euro. De dienst kan zo een beroepskracht inzetten ter ondersteuning van de Gentse speelpleinen.

Op die manier kan er bijvoorbeeld ingegaan worden op de vraag van de speelpleinsector om een hoofdanimatorcursus op maat van Gent te organiseren.

De Gentse afdeling van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk bouwt op dit moment ook een vrijwilligersploeg uit waarbij ervaren animatoren zelf ook vorming kunnen geven aan kandidaat animatoren.

 

Diverse ploeg animatoren

Verschillende organisaties, waaronder VDS en Jeugd en Stad (JES vzw), leveren extra inspanningen om een diverse groep jongeren warm te maken voor een engagement als animator. Zo gaat de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk tijdens de lesuren langs bij verschillende onthaalklassen, wordt er expliciet gekozen om een animatorcursus zonder overnachting aan te bieden om deelname laagdrempelig te houden en worden er extra plaatsen vrijgehouden voor kwetsbare jongeren die door andere organisaties doorverwezen worden.