Gentenaars hebben een positief beeld over studenten

28 april 2016door Jong en Wijs

In opdracht van de Stad Gent voerde de Arteveldehogeschool een kwantitatief onderzoek uit bij Gentenaars omtrent het beeld over studenten.

Tijdens de maand november 2015 werden 623 inwoners van Gent bevraagd. De enquête, uitgevoerd door de opleiding communicatiemanagement van de Arteveldehogeschool, wou nagaan hoe het imago is van studenten bij de Gentenaars. Er werd gepeild naar de houding van inwoners tegenover Gent, naar het contact met buren en studenten, naar het beeld dat leeft bij hen over studenten en welke verwachtingen ze hebben van studenten op het vlak van engagement.

Houding tegenover Gent

De Gentenaar is een tevreden inwoner van Gent. 86% van de Gentenaren is tevreden of heel tevreden over de buurt waar hij woont. 91% is trots op zijn stad en 78% zou vrienden aanraden om in zijn buurt te komen wonen.

Beeld van de student in Gent

85% vindt het goed dat er zoveel studenten in Gent studeren. Het grootste voordeel dat men aangeeft, is dat de aanwezigheid een dynamiek brengt in de stad, de stad jonger en levendiger maakt. Het grootste nadeel blijft lawaaihinder. Globaal geeft 89% aan dat de voordelen van de aanwezigheid van studenten belangrijker zijn dan de nadelen. Volgens 88% gaat het om een kleine minderheid van studenten die overlast veroorzaakt.

Gent zonder student = saai

Bijna de helft geeft aan dat Gent zonder studenten en hoger onderwijsinstellingen geen goede zaak zou zijn. Gent zou ‘saai, minder bruisend, minder creatief en minder trendy’ zijn of zelfs ‘doods, leeg en triestig’. 79% vindt dat de campussen in de stad thuishoren, slecht 10% vindt dat ze buiten de stad thuishoren.

Meer over: