Geef mee kleur aan de jeugd

02 maart 2016door Jong en Wijs

Onder het motto 'Geef mee kleur aan jeugd' gaf minister van Jeugd Sven Gatz op 29 februari het startschot voor het Burgerkabinet Jeugd.

Met het Burgerkabinet wil de minister burgers betrekken bij zijn beleid: ze mee laten discussiëren, debatteren en aanbevelingen laten formuleren.

Het Burgerkabinet Jeugd bestaat uit twee fasen. De eerste fase is eenonline traject, dat loopt van 29 februari tot en met 15 april en waaraan iedereen kan deelnemen. In een tweede fase wordt een kerngroep van 150 personen samengesteld, die de resultaten van het online traject uitwerkt tot aanbevelingen voor het beleid. Dat gebeurt op 6 mei in het Vlaams Parlement.

Waarom een burgerkabinet?

Het Vlaamse jeugdwerk wordt wereldwijd geprezen. Al jaren levert het jeugdwerk inspanningen om meer diverse doelgroepen te bereiken: maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, jongeren in armoede, kinderen en jongeren van andere origine, kinderen met een beperking of holebi-jongeren. Voor sommige jeugdwerkorganisaties is die diverse afspiegeling van de samenleving geen probleem, maar heel wat andere worstelen ermee of weten niet goed hoe ze bruggen kunnen slaan naar verenigingen die wel sterk staan in diversiteit of gericht zijn op een divers publiek.

Daarom plant de minister in samenwerking met de jeugdsector dit discussieforum over diversiteit in het jeugdwerk, waarvan hij de aanbevelingen in zijn beleid wil verwerken. Tegelijkertijd loopt er ook een diversiteitstraject in de jeugdsector zelf. De insteek daarvan zal uitmonden in een ronde tafel met de sector over dit thema. Op basis van de input van het burgerkabinet en de uitkomst van de ronde tafel zal de minister zijn beleid rond diversiteit in het jeugdwerk verder uitstippelen.

Diversiteit in de steden

Diversiteit in het jeugdwerk is een prioriteit van minister Gatz. Dat blijkt ook uit het criterium over stedelijkheid, dat onlangs werd toegevoegd aan debeoordeling van subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het criterium gaat met name na hoe 'de vereniging inspeelt op de kansen die de stedelijke context biedt voor vernieuwende initiatieven en op de maatschappelijke uitdagingen die zich in het bijzonder in steden voordoen.' De Vlaamse Regering keurde dit bijkomende criterium vorige vrijdag principieel goed.

In steden wonen meer maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, die vaak van andere etnisch-culturele oorsprong zijn. In Vlaanderen heeft gemiddeld een op de vier kinderen een migratieachtergrond, maar in de steden is dat gevoelig meer. In Antwerpen is bijvoorbeeld meer dan de helft van de kinderen van vreemde herkomst. Dat plaatst het jeugdwerk voor bijzondere uitdagingen.

Hoe kun je je stem laten horen?

Als je wil deelnemen aan het Burgerkabinet, surf dan naar www.burgerkabinet.be, registreer je en debatteer mee op het online forum. Het online platform staat voor iedereen open tot en met 15 april. Met verenigingen en jongeren die moeilijk de weg naar het internet kunnen vinden, worden in diezelfde periode ook offline miniburgerkabinetten georganiseerd.

Op 6 mei krijgen 150 deelnemers van het discussieplatform de kans om in het Vlaams Parlement samen te debatteren over de resultaten en die uit te werken tot voorstellen en aanbevelingen voor de minister.

Meer over: