G-sport: Extra (sport)kansen voor kinderen met een beperking

15 juli 2016door Jong en Wijs

G-sport geeft kinderen en volwassenen met een beperking de kans om hun talenten te ontplooien.

Dit najaar zet de Stad Gent G-sport extra in de kijker door promotie van het aanbod voor deze doelgroep.

Belangrijke beleidsdoelstelling

Het stimuleren van G-sport is een belangrijke beleidsdoestelling. Met financiële steun en een jeugdsportcoördinator G-sport ondersteunt de Stad Gent de clubs die een G-sportwerking aanbieden of willen opstarten.

Wat is G-sport?

G-sport geeft kinderen en volwassenen met een beperking de kans om hun talenten te ontplooien. Met de ‘G’ van geïntegreerd, gelijkwaardig, grensverleggend en vooral groepsgevoel en genieten. Gewoon sport dus, op maat van alle sporters, met of zonder beperking.

G-sportclubs

In Gent zijn er al 30 clubs die G-sport aanbieden. Bekijk het aanbod op www.stad.gent/sport onder ‘sportclubs’.

G-cursussen en -kampen

Ook de Sportdienst start met een aantal G-cursussen en -sportkampen. Zo is er vanaf september 2016 G-zwemmen, een cursus watergewenning en 25 meter zwemmen voor kinderen van 6 tot 12 jaar met een lichte tot matige verstandelijke beperking.