Fietsvloot voor scholen

22 augustus 2018door Jong en Wijs

Stedelijk Onderwijs Gent investeert in een fietsenvloot en laat de buurt meegenieten.

Een duurzaam, gezond en tijdsefficiënt alternatief bij schooluitstappen

Het Stedelijk Onderwijs Gent wil zoveel mogelijk leerlingen op de fiets en komt zo tegemoet aan verschillende doelstellingen. Zo betekent deze mobiliteitsoplossing binnen een stedelijke context vaak tijdswinst bij buitenschoolse verplaatsingen, zoals een trip naar het zwembad of een bezoek aan een museum.

Kinderen leren dankzij de vloot de fiets kennen als logisch en gezond verplaatsingsmiddel en verbeteren zo hun fietsvaardigheid. Door de kinderen een betere fietsvaardigheid aan te leren, wil het Stedelijk Onderwijs Gent de ouders extra vertrouwen geven om meer te fietsen met hun kinderen.

Met deze fietsenvloot komt het Stedelijk Onderwijs Gent ook tegemoet aan de eindtermen inzake verkeer en mobiliteit voor het basisonderwijs. Deze investering zorgt op haar beurt voor een verlichting van het budget van de scholen en de Stad inzake busverplaatsingen. Kortom: een gezond, milieuvriendelijk, duurzaam en goedkoper alternatief.

Structureel budget voor aanschaf fietsenvloot

Alle scholen kunnen een aanvraag indienen om een fietsenvloot aan te leggen. Met een jaarlijks budget van €25.000 kan het Stedelijk Onderwijs Gent 50 fietsen kopen. Zo stelt het Stedelijk Onderwijs Gent jaarlijks minimaal twee scholen in staat om een fietsenvloot aan te schaffen, met een limiet van 25 fietsen per school. De financiering verloopt in samenwerking met Rotary Club Gent, die zich mee achter dit unieke project heeft geschaard.

Voor de fietsen werd een eigen merk gecreëerd, samen met Van den Berghe uit Sint-Niklaas. Het unieke frame is ergonomisch opgebouwd op maat van kinderen van 8 tot 14 jaar. De assemblage gebeurt in Gent bij vzw Ateljee, het onderhoud in het fietsatelier van de Stad Gent. Het jaarlijkse onderhoud en de kosten bij herstellingswerken worden gedragen via cofinanciering: de school betaalt 25 euro per fiets, de andere 25 euro per fiets komt van de gebruikers.

Ook de wijkpartners genieten mee

Scholen die een vloot aanschaffen, krijgen bij de dienst Facility Management van de Stad Gent prioriteit bij het aanleggen van extra fietsstallingen. Indien het schoolterrein onvoldoende ruimte biedt, krijgen de fietsen een andere stallingsplek in de wijk. Geheel binnen de principes van de Brede Schoolwerking, kunnen ook opvanginitiatieven, andere scholen en de diverse wijkpartners mee gebruikmaken van de fietsenvloot. Het opzet is om de fietsen zo weinig mogelijk stil te laten staan.

Inclusief voor leerlingen met een beperking

Binnen het kader van het M-decreet kent het Stedelijk Onderwijs Gent een toename van leerlingen met een beperking of een zorgrugzakje in het regulier onderwijs. Ook leerlingen met motorische of visuele beperkingen behoren tot deze doelgroep. Om ook deze leerlingen maximale kansen te bieden, investeerde het Stedelijk Onderwijs recent in enkele Onderwaterfietsen.

De Sportschool, waar iedereen mee is op de fiets

In De Sportschool wordt al lange tijd ingezet op leren fietsen, en nu komt daar ook een hele fietsenvloot en een Onderwaterfiets, een tandem voor een volwassene en een kind, bij. Deze laatste is voor Yana, een leerling met een beperking. Het voordeel van de Onderwaterfiets is dat Yana vooraan kan zitten, wat haar betrokkenheid verhoogt. Door het gewicht van de fiets, is ze verplicht om mee te trappen. En dat helpt dan weer op motorisch vlak.

Welke scholen doen al mee?

  • Basisschool De Triangel (25 fietsen)
  • Daltonschool De Lotus (25 fietsen)
  • Basisschool De Sportschool (25 fietsen + 1 Onderwaterfiets)
  • Freinetschool De Loods (25 fietsen)
  • Freinetmiddenschool Gent (25 fietsen)
  • Secundair Kunstinstituut (10 fietsen)
  • Basisschool Klaverdries (12 fietsen)
  • Freinetschool De Vlieger (10 fietsen)
  • Freinetschool De Sassepoort (type 3) (10 fietsen + 1 Onderwaterfiets)
  • Wispelberg (fietsen in bestelling) 
Meer over: