Extra capaciteit in Gentse basisscholen

15 juli 2016door Jong en Wijs

Er komen 777 extra plaatsen vrij in het Gentse basisonderwijs.

De middelen zullen vooral ingezet worden in de wijken waar de nood het hoogst is. Zoals in Wondelgem, de Brugse Poort en Muide. Maar ook in de binnenstad en in Mariakerke komen er extra plaatsen.

Van Kerk naar schoolI

n de Brugse poort wordt een voormalige kerk omgebouwd tot een extra stukje school .De Boomhut zal gebruik maken van de extra verkregen ruimte die zal dienen als polyvalente zaal maar ook als turnzaal en naschoolse opvang.

Nieuwe school aan de Oude Dokken

Ann de Oude Dokken, waar een volledig nieuw stadsdeel wordt gebouwd In het kader van het stadsvernieuwingsproject, komt een nieuwe basisschool. Deze nieuwe school zal plaats bieden aan 240 leerlingen. Ook basisschool De Wijze Eik in Mariakerke krijgt 240 extra plaatsen bij.

Extra middelen

Sint-Bavo, Sint-Barbara, Mariavreugde, Klimrek Reinaertstraak, Crombeen en De Mozaïek ontvangen extra middelen voor renovaties en nieuwbouw om extra capaciteit te creëren.