Evaluatie na 5 jaar schoolstraten

04 juni 2018door Jong en Wijs

Naar aanleiding van vijf jaar schoolstraten liet het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent een evaluatie uitvoeren.

Het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent gaf de opdracht aan studiebureau Tractebel om na vijf jaar de schoolstraten (de eerste 2 Gentse schoolstraten dateren van november 2012) te evalueren. De huidige werking werd onder de loep genomen en er werd gepeild naar de succesfactoren en verbeterpunten. Er werden zes schoolstraten geselecteerd en in totaal werden er 553 enquêtes ingevuld door ouders en 104 door personeelsleden. Verder vulden 69 buurtbewoners de enquête in.

Sinds de invoering van de schoolstraat komt 42% van de respondenten met de fiets naar school en 40% met de auto. Zowel ouders, personeel als buurtbewoners vinden de schoolstraat een goed systeem.

Respondenten geven ook aan dat leerlingenrijen veiliger begeleid kunnen worden en dat de schoolstraten duurzaam woon-schoolverkeer stimuleren. Verder is er ook sprake van minder lawaai, uitlaatgassen en chaos.

Verbetermogelijkheden

Eén op drie respondenten geeft aan dat er ook verbeterpunten zijn. Als verbeterpunten worden vernoemd: de organisatie en begeleiding op de plaats waar de straat is afgesloten (foutief parkeren, verkeersdrukte, verbale agressie) en de nood aan meer informatie over het functioneren van de schoolstraat.

Actiepunten

Een schoolstraat zorgt voor een veiligere schoolomgeving, vereist maatwerk en kan enkel functioneren als er samenwerking is tussen leerkrachten, ouders en de Stad. Prioritaire veranderpunten zijn de ondersteuning en begeleiding van de hekbegeleiders en de uitbreiding van de communicatie over schoolstraten. Daarom werkt de Stad Gent op korte termijn vier actiepunten uit:

  • Uitbreiden van de verzekering voor vrijwilligers aan de schoolstraten.
  • Aantrekken van meer vrijwilligers voor de hekbegeleiding. De instrumenten hiervoor worden onderzocht. Ook de gemeenschapswachten zullen hun steentje bijdragen vanaf 1 september.
  • Optimaliseren van de cursus gemachtigd opzichter die de vrijwilligers moeten volgen. Er wordt extra aandacht besteed aan omgaan met (verbale) agressie.Dit gebeurt in samenspraak met de politie.
  • De communicatie over schoolstraten versterken via de website van het Mobiliteitsbedrijf en het Stadsmagazine. Naast de bestaande folder die een school kan meegeven aan ouders en buren, is er nu ook een postkaart die de hekbegeleiders aan aandringende chauffeurs kunnen meegeven. Daarop staan de uren waarop de straat wordt afgesloten en de alternatieve route.

Nieuwe schoolstraten?

Scholen die overwegen om een schoolstraat te starten, kunnen contact opnemen met de scholenbegeleiders van het Mobiliteitsbedrijf via mobiliteit.scholenwerking@stad.gent

Meer over: