Eerstesteenlegging basisschool De Regenboog

28 april 2016door Jong en Wijs

Op 13 april 2016 werd de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw en de renovatie van De Regenboog te Wondelgem.

De capaciteit van de school wordt zo uitgebreid van 250 tot 500 plaatsen. Wondelgem groeit en verjongt met onder meer de woonwijk Lange Velden. Daarom werd beslist om de buurtschool De Regenboog uit te breiden.

Nieuwe indeling

De nieuwe refter, de turnzaal en de buitenschoolse opvang komen omwille van een optimale toegankelijkheid op het gelijkvloers. We streven naar een goed leesbare schoolindeling: links van de speelplaats komt het kleuteronderwijs, in het gebouw rechts en achteraan komen het dagverblijf en het lager onderwijs.

Speelplaats

De bestaande speelplaats wordt maximaal behouden en vormt een centrale open ruimte. Deze werd kort geleden omgebouwd naar een groene en avontuurlijke speelplaats.

Toegankelijkheid

Om de toegankelijkheid van de bestaande en nieuwe gebouwen te verhogen worden 2 rolstoeltoegankelijke liften voorzien. Verder worden de toegangen tot de nieuwbouw drempelloos uitgevoerd.