De wereld van Kina gaat internationaal

04 maart 2016door Jong en Wijs

De wereld van Kina is het voorbeeldmuseum voor een internationale onderwijsdelegatie.

Op woensdag 9 maart 2016 bezochten onderwijsspecialisten uit Ecuador, Cambodja, Zuid-Afrika, Rwanda, Vietnam en Suriname in Vlaanderen musea en organisaties met een uitgebreide educatieve werking zoals De wereld van Kina, Technopolis en Flanders Fields.

Met het studiebezoek aan De wereld van Kina wou de VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand) haar internationale medewerkers inspireren om in hun thuisland dergelijke initiatieven uit te werken.

De wereld van Kina is een wereld in beweging. Voor kinderen en jongeren zijn er educatieve projecten uitgewerkt om de wereld te leren observeren en begrijpen. Dat gebeurt door middel van boeiende tentoonstellingen, kindvriendelijke publicaties, vernieuwende projecten en verrassende activiteiten. Die aanpak heeft succes bij het publiek. In 2012 kreeg De wereld van Kina van een kinderjury nog de museumprijs.

De doelstellingen blijven steeds dezelfde: kennis verspreiden, verwondering wekken en respect bijbrengen voor de natuur. Het monumentale Huis met zijn excentrieke collectie is een oord om in te (ver)dwalen. De Tuin is door zijn ligging in de dichtbevolkte, multiculturele, 19de-eeuwse gordel een unieke plaats om kinderen en volwassenen op een ontspannende manier kennis te laten maken met de inheemse en uitheemse plantenwereld en met de dieren die zich op een kleine oppervlakte ontwikkelen.

De VVOB is een Vlaamse organisatie die de kwaliteit van het onderwijs in ontwikkelingslanden versterkt. Beter onderwijs leidt tot een betere gezondheid, een hoger inkomen en een meer democratische samenleving.

Meer over: