De Pretfabriek: Pret aan de lopende band

04 augustus 2017door Jong en Wijs

De Pretfabriek is een speelpleinwerking voor kinderen van 3 t/m 15 jaar. Een gevarieerd speelaanbod en de keuze van het kind staan centraal.

De ‘Pretfabriek’ is een initiatief van de Jeugddienst. De Jeugddienst ondersteunt verschillende
particuliere speelpleinwerkingen in Gent, maar wil zelf ook een eigen, laagdrempelig aanbod organiseren. De ‘Pretfabriek’ is een deel van dat aanbod, maar ook
de ‘Speelse Wijken’ en de ‘Pretkamjonet’ voorzien kinderen in Gent in hun speelbehoefte.
Het vakantieaanbod van de Gentse Jeugddienst opereert vanuit Basisschool De Wijze Boom, Sint-Baafskouterstraat 129, 9040 Sint-Amandsberg (vlakbij Sint-Baafskouterpark en Rozebroeken).

De Pretfabriek is er voor kinderen en jongeren vanaf 3 t/m 15 jaar. Elke leeftijdscategorie heeft zijn eigenheid en speels karakter. Daarom worden de kinderen verdeeld in verschillende groepen.

Meer info over het aanbod en hoe deel te nemen vind je hier.